• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

E-obrasci

E-obrasci: Služba kabineta općinskog načelnika

2020-04-28

E-obrasci: Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

2020-04-28

Zаhtјеv zа upis u RPG i RK i priјаva prоmјеnе pоdаtаkа

Zahtjev za izdavanje potvrde o saglasnosti za držanje i uzgoj koza

Prijava bespravne izgradnje

Prijava iz oblasti komunalne inspekcije

Držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

Držanje sredstava za igru i igre na sreću

Isticanje objava, oglasa i saopštenja na javnim mjestima

Korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu

Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične i posebne igre na sreću

Postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata i sl.)

Postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati, parkomati i slično)

Taksa na istaknutu firmu

Prijava početka radova

Zahtjev za izdavanje namjenske saglasnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza stvari – autoprevoznik - osnovno zanimanje

Zahtjev za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza lica – taxi prijevoz – osnovno zanimanje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti – turistički vodič

Zahtjev za izdavanje odobrenja za otvaranje izdvojene poslovne prostorije

Zahtjev za izdavanje potvrde o posjedovanju objekta za držanje stoke

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti – fizička lica

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti – pravna lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registrovanoj djelatnosti

Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti

Zahtjev za nadoknadu štete nastale uginućem stoke

Zahtjev za obavljanje obrtničke - srodne poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dodatno zanimanje

Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dopunsko zanimanje

Zahtjev za osnivanje samostalne ugostiteljske radnje

Zahtjev za osnivanje trgovinske radnje

Zahtjev za ovjeru normativa o utrošku namirnica za pojedina jela, piće i napitke i cjenovnike

Zahtjev za nastavak rada nakon privremene odjave obrtničke radnje

Zahtjev za novčani podsticaj - Pravna lica

Zahtjev za privremenu odjavu obrtničke radnje

Zahtjev za promjenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata – Pravna lica

Zahtjev za promjenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata

Zahtjev za trajnu odjavu djelatnosti

Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata- Pravna lica

Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata – Fizička lica

E-obrasci: Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

2020-04-28

Zahtjev za dopunsko rješenje

Zahtjev za formiranje stručne komisije za tehnički pregled izgrađenog objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

Zahtjev za ispravku greške u rješenju

Zahtjev za izmjenu pravosnažnog rješenja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Zahtjev za donošenje odobrenja za postavljanje firme, reklame, reklamne vitrine, reklamnog panoa, displeja, klima uređaja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje pripremnih radova

Zahtjev za promjenu imena investitora u odobrenju za građenje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za hitnu sanaciju klizišta

Zahtjev za obračun troškova za izgradnju skloništa

Zahtjev za obračun troškova uređenja građevinskog zemljišta i rente

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

Zahtjev za pribavljanje komunalnih saglasnosti

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pregledu projektne dokumentacije

Zahtjev za produženje odobrenja za građenje

Zahtjev za produženje urbanističke saglasnosti

Zahtjev za ucrtavanje objekta na situaciju katastra podzemnih instalacija

Zahtjev za izdavanje uvjerenja i izvoda iz planskog dokumenta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za privremeni priključak

Zahtjev za (U zahtjevu navesti tačan predmet podnošenja zahtjeva – potvrda, uvjerenje, iskolčenje objekta, kontrola iskopa temelja i sl.)

Zahtjev za dodjelu kućnog broja i izdavanje potvrde o istom

Zahtjev za izdavanje potvrde o dodijeljenom kućnom broju

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese pravnog subjekta u sudskom registru

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese u ZK uredu Općinskog suda

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese za obrtničke djelatnosti, trgovinske i ugostiteljske radnje

E-obrasci: Služba za boračko–invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

2020-04-28

Uputstvo za ostvarivanje prava na dječiji dodatak u skladu sa Federalnim zakonom

Uputstvo za obnavljane zahtjeva za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u skladu sa Federalnim zakonom

Zahtjev za obnavljanje prava prava na dječiji dodatak

Priznavanje prava na: Naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta, Novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta (Kantonalni zakon), Novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (Federalni zakon) Jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta,Dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju

Ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama/Federalni zakon

Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla, za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta /Kantonalni zakon

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju/Kantonalni zakon

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci

Priznavanje prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja

Uputstvo za ostvarivanje prava na dječiji dodatak u skladu sa Federalnim zakonom

Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak

Zahtjev za nezaposlene porodilje

Zahtjev za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta za RVI koji su kako maloljetni stupili u OSBiH

Zahtjev za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje-medicinsku rehabilitaciju

Zahtjev za priznavanje stautusa člana porodice CŽR i pravo na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR i pravo na ličnu invalidninu-ortopedski dodatak-dodatak za njegu i pomoć drugog lica 

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu priznatog prava na dodatak na djecu do 15 godina starosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć licima u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u snošenju troškova liječenja

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica starijih od 65 godina

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika porodične invalidnine

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu djece od rođenja do polaska u školu

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borca

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu CŽR

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog člana porodice-priznatog RVI

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu- Kantonalni

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu - Federalni

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI od 20 do 80 odsto vojnog invaliditeta

Zahtjev za prenos spisa

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu-povlaštenu vožnju

Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti

Zahtjev za izdavanje-zamjenu legitimacije RVI,ŠP

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o oslobađanju troškova naknade za pogodnost rente i dijela troškova uređenja građevinskog zemljišta

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu do 57 godina

Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi

Zahtjev za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje

Prijava promjene

Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u građevinskom materijalu za hitne intervencije na stambenim objektima za lica slabog imovinskog stanja

Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne pomoći u građevinskom materijalu za hitne intervencije na stambenim objektima za lica slabog imovinskog stanja

Zahtjev za troškove dženaze – sahrane