• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

E-obrasci

E-obrasci: Služba kabineta općinskog načelnika

2020-04-28

E-obrasci: Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

2020-04-28

Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

Zahtjev za trajnu odjavu djelatnosti

Zahtjev za promjenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

Zahtjev za privremenu odjavu obrtničke radnje

Zahtjev za ovjeru normativa i cjenovnika

Zahtjev za osnivanje trgovinske radnje

Zahtjev za osnivanje samostalne ugostiteljske radnje

Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao osnovno zanimanje

Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dopunsko zanimanje

Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dodatno zanimanje

Zahtjev za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za obavljanje obrtničke-srodne poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za novčani podsticaj

Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanu djelatnosti

Zahtjev za izdavanje potvrde o posjedovanju objekta za držanje stoke

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti-turistički vodič

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti javnog prijevoza stvari- autoprevoznik

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje taxi djelatnosti

Zahtjev za izdavanje namjenske saglasnosti za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorijama

Zahtjev za izdavanje odobrenja za otvaranje izdvojene poslovne prostorije

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti (fizička lica)

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti (pravna lica)

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registrovanoj djelatnosti

Zahtjev za početak rada nakon privremene odjave djelatnosti

Prijava početka radova

Prijava iz oblasti komunalne inspekcije

Prijava bespravne gradnje

Prijava komunalne takse (Držanje i izvođenje muzike uživo)

Prijava komunalne takse (Držanje sredstava za igru i igre na sreću)

Prijava komunalne takse (Isticanje objava, oglasa i saopćenje na javnim mjestima)

Prijava komunalne takse (Korištenje prostora za kampove i deponije)

Prijava komunalne takse (Poslovni prostor u kojem se priređuju igre na sreću)

Prijava komunalne takse (Postavljanje bankomata)

Prijava komunalne takse (Postavljanje uređaja automatske obrade podataka - kafemati, parkomati)

Prijava komunalne takse na istaknutu firmu

E-obrasci: Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

2020-04-28

Zahtjev za-potvrda-uvjerenje-iskolčenje objekta-kontrola iskopa temelja isl.

Zahtjev za ucrtavanje objekta na situaciju katastra podzemnih instalacija

Zahtjev za promjenu imena investitora u odobrenju za građanje

Zahtjev za produženje urbanističke saglasnosti

Zahtjev za produženje odobrenja za građenje

Zahtjev za obračun troškova za izgradnju skloništa

Zahtjev za obračun troškova uređenja građevinskog zemljišta i rente

Zahtjev za obračun posebne naknade

Zahtjev za izmjenu pravosnažnog rješenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pregledu projektne dokumentacije

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o korištenju javne površine i izmirenje dugovanja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za privremeni priključak

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za sanaciju

Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje pripremnih radova

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za građenje

Zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti

Zahtjev za ispravku greške u rješenju

Zahtjev za formiranje stručne komisije za tehnički pregled izgrađenog objekta

Zahtjev za dopunsko rješenje

Zahtjev za donošenje naknadne upotrebne dozvole

Zahtjev za dodjelu kućnog broja i izdavanje potvrde o istom

Zahtjev za izdavanje potvrde o dodijeljenom kućnom broju

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese pravnog subjekta u sudskom registru

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese za obrtničke djelatnosti, trgovinske i ugostiteljske radnje

Zahtjev za izdavanje potvrde o promjeni adrese u ZK uredu Općinskog suda

 

E-obrasci: Služba za boračko–invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

2020-04-28

Zahtjev za nezaposlene porodilje

Zahtjev za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta za RVI koji su kako maloljetni stupili u OSBiH

Zahtjev za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje-medicinsku rehabilitaciju

Zahtjev za troškove dženaze-sahrane

Zahtjev za priznavanje stautusa člana porodice CŽR i pravo na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR i pravo na ličnu invalidninu-ortopedski dodatak-dodatak za njegu i pomoć drugog lica 

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu priznatog prava na dodatak na djecu do 15 godina starosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica starijih od 65 godina

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika porodične invalidnine

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu djece od rođenja do polaska u školu

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borca

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu CŽR

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog člana porodice-priznatog RVI

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI od 20 do 80 odsto vojnog invaliditeta

Zahtjev za prenos spisa

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu-povlaštenu vožnju

Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti

Zahtjev za izdavanje-zamjenu legitimacije RVI,ŠP

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o oslobađanju troškova naknade za pogodnost rente i dijela troškova uređenja građevinskog zemljišta

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu do 57 godina

Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka   djece u predškolskoj ustanovi za 2021 /2022 godinu

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć porodilji

Zahtjev za priznavanje prava dodatak na djecu

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku – dojilju

Zahtjev za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje

Prijava promjene