• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Misija općine

Uključivanje, saradnja i vodstvo organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih institucija, privatnog i civilnog sektora, OCD i međunarodne zajednice u pravcu ostvarivanja vizije i strateških prioriteta. Kontinuirana isporuka visokokvalitetnih standardizovanih usluga orijentiranih prema biznisu i građanima.