• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Vodič za pristup informacijama

 


Vodič za pristup informacijama Općine Hadžići sačinjen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vodič je besplatan, dostupan na web stranici www.hadzici.ba i kod službenika za pristup informacijama.

Vodič pomaže da saznate više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Općine Hadžići, odnosno pruža odgovore na pitanja:

 

  1. Pravo pristupa informacijama,
  2. Koje informacije podnosioc zahtjeva može zahtjevati,
  3. Kako podnijeti zahtjev,
  4. Postupak i vremenski rokovi za obradu zahtjeva (sadrži i upustva o podnosenju prigovora i mogućnost obraćanja Ombudsmanu BiH),
  5. Postupak po zahtjevu,
  6. Troškovi umnožavanja,
  7. Formular zahtjeva za pristup informacijama.

 

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom Općine Hadžići, a Općina ima obavezu da te informacije priopći. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH.

Vodič za pristup informacijama preuzmite OVDJE.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH preuzmite OVDJE.

Index/Registar informacija Općine Hadžići preuzmite OVDJE.