• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Stanovništvo

 


Općina Hadžići jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i pokriva njegov zapadni dio. Većim dijelom se nalazi u slivu rijeke Zujevine, a manji dio u slivu riječica Korče, Bioče i Kalašnice koje tvore rijeku Bijelu. Sa istočne strane je zatvaraju planine Bjelašnica i Igman, sa juga Ivan-sedlo, sa zapada Tmor, a sa sjeverne strane brda Oštrik, Batalovo brdo, Plješevac i Liševac. Najistočnije tačke su Veliko polje, Trešnjevo i Golo brdo na Igmanu, a najzapadnije Veliko šljeme, Tmor i Sastavci. Na najvišoj nadmorskoj visini je planinski vrh Krvavac sa 2.062 metra nadmorske visine. Najniža tačka  od 513 metara nalazi se na Mostarskom raskršću. Ukupna površina područja općine Hadžići  iznosi 273,26 km2. Područje je geografski podijeljeno na tri regije sa 89 sela i naselja.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, općina Hadžići broji 24.979 stanovnika, 7.569 domaćinstava i 11.674 stanova. Prosječna gust­ina naseljenosti je 91 stanovnik/km².