• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglasi

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići

2020-01-15

Upravni odbor Javne ustanove KSIRC Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići. Imenovanje se vrši na period od četiri godine. (15.01.2020.)

Tekst Javnog oglasa pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2020-01-03

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, označeno kao k.č. 937/1 površine 2638 m2 k.o. Hadžići, u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade.

Tekst oglasa pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

2020-01-06

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih prizanja.

Tekst Javnog poziva pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu

2020-01-07

Raspisuje se Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu, kao i posebno priznanje pjedincima “Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići”.

Tekst javnog poziva pročitajte ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići

2020-01-23

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići.

Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa

2020-02-06

Na osnovu iskazane potrebe, a u skladu sa važećim zakonskim propisima načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za prijem volontera u 2020. godini

2020-03-20

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hadžići.

Javni poziv pročitajte ovdje.

Prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići

2020-06-05

Načelnik Općine Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o Hadžići.

Javni oglas pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu plastenika

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 30 m2, 50 m2 i 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene plastenika. Pravo na učešće u Projektu za dodjelu plastenika imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koja posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup. Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti osobe, koje već posjeduju plastenik od najmanje 100 m2 ili koja su u ranijem periodu od tri godine ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika, od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih institucija. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475- 948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu steonih junica

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene steonih junica. Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritet su nezaposlene osobe koje su otpuštene od strane poslodavca kojem je bila zabranjena djelatnost od strane nadležnih organa ili su otpuštene od strane poslodavca čije je poslovanje bilo ugroženo u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Potrebno je imati vlastito poljoprivredno zemljište površine pet dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na dvije godine, adekvatan štalski objekat u blizini stambenog objekta. Pravo na dodjelu steonih junica nemaju osobe koje su u posljednjih tri godine dobile ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede prema evidenciji Općine Hadžići. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475-948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020.

2020-06-25

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Hadžići koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20 i 23/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno zaključno sa 06.07.2020. godine do 16:00 sati.

 

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Prijavni Obrazac 1A preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1B preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1C preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

2020-07-03

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja.

Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe koje su otpuštene u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Vrsta mehanizacije:

- Motokultivator I (Dizel,10 KS, 6 brzina - freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 10 komada, učešće 1.109,27 KM;

- Motokultivator II (Dizel, 7 KS, 4 brzine -freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 15 komada,učešće 891,94 KM;

- Motokopačica (Dizel, 7 KS, 3 brzine - plug brazdač, vadilica krompira), 20 komada, učešće 546,45 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 5 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 5 komada, učešće 173,27 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 7 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 2 komada, učešće 182,18 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 13.07.2020. godine do 16:00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i ispekcijski nadzor, Hadželi 114/II, soba broj 204.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Izjavu preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.