• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglasi

Javni oglasi: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora /mobilnog tima/ i njihovih zamjenika

2024-06-12

Općinska izborna komisija Hadžići raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora /mobilnog tima/ i njihovih zamjenika.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine i na internet-stranici općine www.hadzici.ba. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Hadžići. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na info šalteru općine ili na internet-stranici općine www.hadzici.ba.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske izborne komisije Hadžići sa naznakom:

Općinska izborna komisija Hadžići,

Adresa: Hadželi broj 114,

„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora /mobilnog tima/ i njihovih zamjenika – ne otvarati“.

Kandidati će, ako Općinska izborna komisija Hadžići to zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave Općinska izborna komisija Hadžići neće uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog oglasa preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac - SG-3 –preuzmite OVDJE.

 

Predsjednik OIK Hadžići

Eldar Proha, dipl.ecc

Javni oglasi: Licitacija, prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta 2024

2024-03-29

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju individualnih stambenih objekata. Na predmetnim lokalitetima obezbjeđena je potrebna infrastruktura. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 15.04.2024.godine u 12:00 sati u zgradi Općine Hadžići (Hadželi 114/II), soba broj 208.

Tekst javnog oglasa sa detaljima preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Prikupljanje ponuda za kupovinu stanova u zgradama kolektivnog stanovanja koje će Općina Hadžići dodjeliti u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama

2024-03-27

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova u zgradama kolektivnog stanovanja koje će Općina Hadžići dodjeliti u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama.

Kupoprodajna cijena stana-nepokretnosti ne može biti veća od tržišne vrijednosti nepokretnosti po metru kvadratnom koju utvrđuje Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, a u svakom slučaju ne može biti veća od 2.200,00 KM bez PDV-a po metru kvadratnom nekretnine.

Kupuju se dva stana veličine do 50 m2, novi-nekorišteni stanovi u zgradama kolektivnog stanovanja, spratnosti prizemlje ili prvi sprat, isključujući podrumske i suterenske stanove, pri čemu višespratna zgrada mora imati lift shodno građevinskim standardima.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u zemljišne knjige, kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Javni poziv ostaje otvoren deset dana od dana objavljivanja, odnosno do 08.04.2024. godine do 16,00 sati.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Obrazac sa pratećom dokumentacijom preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Dodjela sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2024

2024-02-20

Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Hadžići koja su zainteresovana za proljetnu sjetvu, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal, da se prijave u prostorije Sekretara mjesnih zajednica za dodjelu sjemenskog materijala (krompir, luk i sitna sjemena).

Pravo prijave za dodjelu sjemenskog materijala imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području općine Hadžići, a posebno prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe koje imaju mogućnost korištenja i obrade poljoprivrednog zemljišta.

Javni poziv ostaje otvoren 9 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 29.02.2024. godine do 16,00 sati.

Svi zainteresovani građani, koji su slabijeg imovinskog stanja, a imaju mogućnost korištenja svog ili tuđeg zemljišta, mogu se prijaviti u prostorije Sekretara mjesnih zajednica:

- MZ Hadžići – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09:00-15:00 sati, a najdalje do četvrtka 29.02.2024. godine;

- MZ Pazarić - ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09:00-15:00 sati, a najdalje do četvrtka 29.02.2024. godine;

- MZ Tarčin - utorak i četvrtak od 09:00-15:00 sati, a najdalje do četvrtka 29.02.2024. godine (građani sa područja Tarčina koji se nisu u prilici prijaviti u navedenim terminima, mogu svoje prijave dostaviti i u prostorije skeretara MZ Pazarić i MZ Hadžići svakim radnim danom).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 033/421-025 (MZ Hadžići), 033/416-631 (MZ Pazarić), 033/418-825 (MZ Tarčin) i 033/475-948 (Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, II sprat soba broj: 204).

Tekst javnog poziva sa uputstvima preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Raspodjela sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta „Ostale aktivnosti-sport“ 2024

2024-02-19

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta „Ostale aktivnosti-sport“ u 2024. godini. Pravo učešća imaju sportski klubovi, odnosno udruženja iz obasti sporta sa sjedištem i registracijom na području općine Hadžići te sekcije sportskih klubova registrovanih na području Kantona Sarajevo, a koje svoje sportske aktivnosti obavljaju na području općine Hadžići (najmanje pet godina rada na području općine Hadžići). Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine www.hadzici.ba.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za izbor najuspješnijih sportista općine Hadžići za 2023. godinu

2024-01-17

Raspisuje se Javni poziv za izbor najuspješnijih sportista općine Hadžići za 2023. godinu, kao i posebno priznanje pojedincima »Za doprinos u razvoju sporta na području Općine Hadžići«. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići, odnosno zaključno sa 5.2.2024. godine do 16:00 sati.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Javni oglasi: Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Hadžići

2024-01-15

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Hadžići i to:

UPRAVNI ODBOR

- predsjednik iz reda predstavnika Osnivača................. 1

- član iz reda predstavnika Osnivača...............................1

- član iz reda zaposlenika JU KSIRC Hadžići................1

II NADZORNI ODBOR

- predsjednik iz reda predstavnika Osnivača................. 1

- član iz reda predstavnika Osnivača................................1

- član iz reda zaposlenika JU KISRC Hadžići.................1

Javni oglas je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, na službenoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i Oglasnoj ploči Općine Hadžići. Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog oglasa.

Tekst javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Izjavu za obradu ličnih podataka preuzmite OVDJE.

Izjavu aplikanta preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Općina Hadžići dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama

2023-11-27

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Općina Hadžići dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama. Kupoprodajna cijena stana-nepokretnosti ne može biti veća od tržišne vrijednosti nepokretnosti po metru kvadratnom koju utvrđuje Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, a u svakom slučaju ne može biti veća od 2.200,00 KM bez PDV-a po metru kvadratnom nekretnine. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u zemljišne knjige, kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude. Stan-nepokretnost koji je predmet ponude mora biti upisan u zemljišnu knjigu bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići III sprat soba broj 301 ili na broj telefona 033/475-902 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 07.12.2023. godine do 16,00 sati.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE

Obrazac ponude sa pratećom dokumentacijom preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići za 2024. i 2025. godinu

2023-10-26

Obavještavaju se zainteresovana fizička lica da je dana 26.10.2023. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići za 2024. i 2025. godinu, sljedećih struka: arhitektonske, građevinske, elektrotehničke, mašinske, saobraćajne, geodetske, zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu, sanitarne zaštite i veterinarske. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu.

Tekst javnog poziva preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

2023-10-23

Obavještavamo sva zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Prijave počinju od ponedjeljka 23.10.2023. godine. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim prijavnim obrascem možete preuzeti u zgradi Općine Hadžići, Hadželi 114 (porta) ili na linkovima ispod.

Energetska pomoć – Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Energetska pomoć – prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Prijave se podnose u općinima prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do 10.11.2023. godine. Ukoliko prijavu podnosi neuka, neupućena ili nedovoljno informirana osoba, Općina Hadžići će joj pružiti neophodnu stručnu podršku u pogledu popunjavanja prijavnog obrasca i pribavljanja potrebne dokumentacije.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova trećeg ciklusa studija i troškova specijalizacije iz zdravstvenih oblasti

2023-10-20

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova trećeg ciklusa studija i troškova specijalizacije iz zdravstvenih oblasti.

U Budžetu Općine Hadžići za 2023. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u visini od 20.000,00 KM. Iznos sredstava koji studentu trećeg ciklusa studija ili specijalizantu može biti odobren na ime troškova je do 3.500,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti trećeg ciklusa studija i specijalizanti iz zdravstvenih oblasti kojima je odobrena specijalizacija na lični zahtjev i koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su državljani Bosne i Hercegovine,da imaju prebivalište na području općine Hažići, da su tokom drugog ciklusa studija, odnosno prije odobrenja specijalizacije u trajanju od najmanje tri godina imali prebivalište na području općine Hadžići, da su studenti trećeg ciklusa studija na jednom od univerziteta u Kantonu Sarajevo, odnosno specijalizanti u jednoj od zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, da su prvi put upisani na odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija (da ne obnavljaju godinu), da nisu stipendisti drugog organa, fonda ili institucije te da studenti/specijalizanti sami snose troškove studiranja/specijalizacije.

Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici ili na oficijelnoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Krajnji rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 22.11.2023. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Općini Hadžići, kancelarija br. 102 ili putem telefona 033 475 906.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Prijavni list za sufinansiranje trećeg ciklusa studija i troškova sepcijalizacije iz zdravstvenih oblasti na lični zahtjev preuzmite OVDJE.

Izjavu za studente trećeg ciklusa studija preuzmite OVDJE.

Izjavu za specijalizante trećeg ciklusa studija preuzmite OVDJE.

Pravilnik o sufinansiranju troškova trećeg ciklusa studija i troškova specijalizacije iz zdravstvenih oblasti preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja

2023-10-10

S ciljem osnaživanja poljoprivrede Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja. Pravo učešća imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići dok su prioritet nezaposlene osobe. Rasplodna junica treba da potiče iz vlastitog uzgoja o čemu svjedoči pasoš junice, uvjerenje o utvrđenoj gravidnosti od minimalno 3 mjeseca. Podsticaj se može ostvariti i za junice koje su oteljene u toku 2023. godine. Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima, obrazac zahtjeva i izjave preuzmite na linkovima ispod.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja

Izjava za ostvarivanje podsticaja

Obrazac za prijavu na javni poziv

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje pravobranioca Općine Hadžići

2023-10-04

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo te Statuta Općine Hadžići, Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za imenovanje pravobranioca Općine Hadžići. Imenovanje se vrši na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Hadžići, ul. Hadželi br.114, 71240 Hadžići sa naznakom “Prijava na Javni oglas za imenovanje Pravobranioca Općine Hadžići - NE OTVARAJ” u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa. Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor Pravobranioca Općine Hadžići. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst javnog oglasa preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za prikupljanje prijava za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta »Ostale aktivnosti - sport« u 2023.

2023-09-12

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta »Ostale aktivnosti - sport« u 2023. godini.Pravo učešća imaju sportski klubovi odnosno udruženja iz oblasti sporta sa sjedištem i registracijom na području općine Hadžići I sekcije sportskih klubova registrovanih na području Kantona Sarajevo a koje svoje sportske aktivnosti obavljaju na području općine Hadžići (sa najmanje 5 godina rada na području Općine Hadžići). Na Javni poziv mogu se prijaviti sportski klubovi, odnosno udruženja iz oblasti sporta koji se ne nalaze na redovnom budžetskom finansiranju od strane Općine Hadžići. Na Javni poziv se mogu prijaviti sportski klubovi, odnosno udruženja iz oblasti sporta koji se nalaze na redovnom budžetskom finansiranju od strane Općine Hadžići ukoliko je njihov iznos odobrenih redovnih budžetskih sredstava na godišnjem nivou manji od 20.000 KM. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja.

Tekst javnog poziva sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje 2023

2023-09-01

Raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta. Lokacija je S5-k.č. 935/18 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1206m2 upisano u k.o. Hadžići.

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa važećim zakonima mogu steći pravo vlasništva na pomenutom zemljištu. Licitacija će se održati 18.09.2023.godine u zgradi Općine Hadžići ( Hadželi 114/II) u sobi broj 208 u 12:00 sati.

Početna cijena je 140 KM po metru kvadratnom što za površinu od 1206 m2 iznosi 168.840,00 KM.

Učesnici licitacije su dužni uplatiti iznos od 10% od početne cijene nekretnine tj. iznos od 16.884,00 KM.

Oglas sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

2023-07-07

Općina Hadžići u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od strane nevladine organizacije Muslim Aid Association 40%, Općine Hadžići 40% i vlastitog učešća korisnika 20% od ukupne cijene plastenika i opreme. Pravo na učešće u Projektu za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup, a za koje je poželjno da se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su u dobila donaciju plastenika od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnje tri godine. Pravo učešća nemaju članovi porodica zaposlenih u Muslim Aid Association i Općini Hadžići.Sve dodatne informacije i potrebna dokumentacija nalaze sa na linkovima ispod.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Obrazac za prijavu na Javni poziv za dodjelu plastenika preuzmite OVDJE.

Izjavu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata FBiH preuzmite OVDJE.

Izjavu o zadržavanju plastenika u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2023. godini

2023-07-05

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2023. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih upisane u Spisak/Registar omladinskih organizacija Općine Hadžići (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području Općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe kabineta Općinskog načelnika. Sve dodatne informacije i potrebna dokumentacija na linkovima ispod.

Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Odluku o kriterijima raspodjele sredstava preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos dva izvršioca na neodređeno vrijeme

2023-06-13

Na osnovu Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Općine Hadžići, Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos dva izvršioca na neodređeno vrijeme. Potrebni su viši referent za održavanje zgrade i rukovaoc centralnog grijanja u Službi za opću upravu,društvene djelatnosti i zajedničke poslove te referent za održavanje putne infrastrukture i zaštitu okoliša u Službi za razvoj i stambeno-komunalne poslove. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Tekst Javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: Javni poziv za prijem volontera u Općinu Hadžići

2023-03-10

Objavljuje se Javni poziv za prijem 15 osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Hadžići na period od jedne godine. Potrebno je: Pravni fakultet (5 osoba), Ekonomski fakultet (1), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (1), Fakultet političkih nauka - sigurnosne i mirovne studije (1), Građevinski fakultet (1), Arhitektonski fakultet (1), Fakultet za saobraćaj i komunikacije (1), Fakultet za javnu upravu (1),Pedagoški fakultet-Bakalaureat/Mr razredne nastave (1), Filozofski fakultet-engleski jezik i književnost (1), Pedagoški fakultet, odsjek za edukaciju i rehabilitaciju (1).

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove u skladu sa članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo. Izbor i prijem osoba izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj: 02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići,ul. Hadželi br.114. s naznakom „Za Javni poziv za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hadžići - Ne otvaraj“.

Tekst javnog poziva sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

2022-11-14

Općina Hadžići raspisuje Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini. Konkurs se raspisuje za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola, redovnim studentima, redovnim i vanrednim studentima koji imaju procenat invalidnosti preko 50% uz uslov da svi imaju prebivalište – boravište na području općine Hadžići. Dodijelit će se 60 stipendija za srednjoškolce i 70 stipendija za studente za period od deset mjeseci i to za učenike mjesečna stipendija iznosi 70 KM, a za studente 150 KM.

Tekst konkursa sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Odluku o dodjeli stipendija možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2022-11-10

Raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta. Lokacija je S5-k.č. 935/18 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1206m2 upisano u k.o. Hadžići.

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa važećim zakonima mogu steći pravo vlasništva na pomenutom zemljištu. Licitacija će se održati 28.11.2022. godine u zgradi Općine Hadžići ( Hadželi 114/II) u sobi broj 208 u 12:00 sati.

Početna cijena je 140 KM po metru kvadratnom što za površinu od 1206 m2 iznosi 168.840,00 KM.

Učesnici licitacije su dužni uplatiti iznos od 10% od početne cijene nekretnine tj. iznos od 16.884,00 KM.

Oglas sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.

Javni oglasi: JAVNI POZIV OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA ZA UPIS U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA/NEFORMALNIH GRUPA OPĆINE HADŽIĆI

2022-09-20

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Hadžići i neformalne grupe da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja/neformalnih grupa općine Hadžići. Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih općine Hadžići dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja s područja općine Hadžići. Detaljne informacije na linkovima ispod.

Javni poziv omladinskim udruženjima

Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Hadžići

Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja

Upisni list

Potvrda o upisu u općinski spisak omladinskih udruženja

Javni oglasi: J A V N I O G L A S za prijem dva namještenika u radni odnos

2022-07-26

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove raspisuje javni glas za prijem sva namještenika u radni odnos:

Referent za održavanje putne infrasttrukture i zaštitu okoliša u Službi za razvoj i stambeno-komunalne poslove sva izvršioca na neodređeno vrijeme

Tekst javnog oglasa ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni oglas za prijem dva namještenika

 

 

Javni oglasi: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići

2022-07-14

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići utvrđen je na 17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 7.7.2022. i stavljen je na javnu raspravu do 15.8.2022. godine. Prijedloge, mišljenja i sugestije na ponuđeni Nacrt mogu se dostaviti Komisiji za Statut i propise.

Nacrt Odluke preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca 2022

2022-07-14

Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, načinu postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama i psima lutalicama na području općine Hadžići utvrđen je na 17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 7.7.2022. i stavljen je na javnu raspravu do 15.8.2022. godine. Primjedbe, prijedloge i sugestije na ponuđeni Nacrt možete  poslati Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, putem protokola ili putem e-maila inspekcija@hadzici.ba i komunalniinspektor@hadzici.ba.

Nacrt Odluke preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini

2022-06-23

Načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini. Pravo učešća imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe kabineta Općinskog načelnika.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« - prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.).

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave aplikanata koji su bili korisnici sredstava iz projekta za mlade u 2021.godini, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava do 30.06.2022.godine, neće biti razmatrane.

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih preuzmite ovdje.

Javni oglasi: J a v n i o g l a s za upis građana u evidenciju pripadnika civilne zaštite

2022-05-23

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 3., člana 11. i člana 15. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 67/13), Služba civilne zaštite općine Hadžići o b j a v lj u j e

J a v n i o g l a s  za upis građana u evidenciju pripadnika civilne zaštite

Tekst javnog oglasa možete preuzeti  OVDJE

Javni oglasi: J A V N I O G L A S za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

2022-05-23

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Hadžići, raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Tekst javnog oglasa možete preuzeti OVDJE

Obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata možete preuzeti OVDJE

 

Općinska izborna komisija Hadžići

 

Javni oglasi: OIK HADŽIĆI: JAVNI OGLAS ZA POPUNU REZERVNOG SPISKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

2022-05-13

Općinska izborna komisija Hadžići raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odobora/mobilnog tima u cilju pravilnog objedinjavjna izbornih rezultata. Rok za podnošenje prijava je 20 dana do dana objavljivanja tj. do 2.6.2022. godine do 16:00 sati.

Teks javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac prijave preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići

2022-02-21

Općinsko vijeće Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići. Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće Hadžići uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od sedam godina, a mandat im teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja. Tekst javnog oglasa sa detaljnim uputstvima kao i obrazac prjave na javni oglas preuzmite na linkovima ispod.

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI

IZJAVA

Javni oglasi: JAVNI POZIV ZA DODJELU SJEMENSKOG MATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU ZA 2022. GODINU

2022-02-03

Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Hadžići koja su zainteresovana za proljetnu sjetvu, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal, da se prijave kod Predsjednika savjeta mjesne zajednice na čijem području žive za dodjelu sjemenskih materijala (krompir, luk, sitna sjemena).

Pravo učešća imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Posebno prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili ugovor o zakupu zemljišta.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 14.02.2022. godine.

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima o prijavima preuzmite OVDJE

Javni oglasi: JAVNI POZIV Za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta »Ostale aktivnosti - sport«

2022-02-01

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o sportu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 45/12 – Prečišćen tekst), člana 38. Statuta Općine Hadžići (Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13-ispravka, 11/18 i 1/20), člana 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta „Ostale aktivnosti - sport“ te člana 14. stav 2. Odluke o izvršenju budžeta za 2022 godinu, Općinski načelnik, raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

Za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta »Ostale aktivnosti - sport«

 

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići iz oblasti sporta sa granta »Ostale aktivnosti - sport« u 2022. godini.

NAPOMENA: Svi aplikanti koji nisu dostavili Izvještaj o radu za 2021 godinu dužni su isti dostaviti u okviru Javnog poziva.

Tekst Javnog oglasa preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE

 

Javni oglasi: Prijem tri namještenika

2022-01-14

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove raspisuje javni glas za prijem tri namještenika u radni odnos.

 1. Viši referent-kurir u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
 2. Viši referent za stambena pitanja i infrastrukturu u Službi za razvoj i stambeno-komunalne poslove jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
 3. Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka uposlenice s bolovanja.

Tekst javnog oglasa ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM TRI NAMJEŠTENIKA 2022

Javni oglasi: Predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja 2022

2022-01-07

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja. Općinska priznanja su: „Šestomartovska plaketa“ (jedna kolektivna i dvije pojedinačne) i „Zahvalnica Općine Hadžići“ (do tri kolektivne i do tri pojedinačne).

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići.

Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života. Rok za podnošenje prijedloga je ponedjeljak, 31.01.2022. godine. Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

Prijedlozi sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja - Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“ dostavljaju se na protokol u zgradi Općine Hadžići, ul. Hadželi broj: 114 ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Hadželi 114, 71240 Hadžići sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“.

Prijedlozi za dodjelu Općinskih priznanja podnose se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na linku ispod.

Javni poziv za dodjelu Općinskih priznanja 2022

Obrazac za dodjelu Općinskih priznanja 2022

Javni oglasi: Nacrt Odluke o poslovnim djelatnostima na području općine Hadžići

2022-01-07

Općinsko vijeće Hadžići, na 11. redovnoj sjednici održanoj 30.12.2021. godine usvojilo je zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o poslovnim djelatnostima na području općine Hadžići i stavlja na Javnu raspravu do 28.01.2022. godine. Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednice u ponedjeljak, 24.01.2022. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Hadžići, Hadželi 225. Mišljenja, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o poslovnim djelatnostima na području općine Hadžići mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 28.01.2022. godine, putem pošte ili lično na adresu: OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići ili putem e-mail-a: ohadzici@bih.net.ba, ili privreda@hadzici.ba

Nacrt Odluke o poslovnim djelatnostima na području općine Hadžići preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Prodaja granitnih kocki i kamenih ivičnjaka

2022-01-07

Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za prodaju pokretnih stvari koje nisu zavedene u poslovne knjige Općine Hadžići putem javne prodaje-licitacije zatvorenim pisanim ponudama.

Predmet javnog oglasa je prodaja granitnih kocki u količini od 280 m3 početne cijene 28.000 KM i kamenih ivičnjaka u količini 800 m3 početne cijene 12.000 KM.

Pokretne stvari koje su predmet prodaje-licitacije prodaju se odvojeno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja najmanje tri dana prije održavanja licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene za koju ponuđač licitira.

Pokretne stvari koje su predmet javne ponude-licitacije mogu se pogledati na lokaciji bivšeg vojnog objekta „kasarna Žunovnica“, svakim radnim danom, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 033 475 966 - Musić Almir (sekretar komisije za provođenje javnog nadmetanja).

Rok za dostavljanje ponuda je 14 dana od dana objavljivanja.

Prodaja pokretnih stvari vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija.

Općina Hadžići zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju pokretnih stvari po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Tekst javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za ponudu preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Hadžići za 2021. godinu

2022-01-06

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, raspisuje Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Hadžići za 2021. godinu. Bit će dodijeljeno i posebno priznanje pojedincima »Za doprinos u razvoju sporta na području Općine Hadžići«. Izbor sportista godine je javan i provodi se na osnovu pisanih prijedloga i obrazloženja sportskih klubova sa područja Općine Hadžići i šire. Za izbor sportista može se kandidirati sportista koji je učestvovao na takmičenjima organiziranim u okviru kantonalnih, federalnih, državnih i kup takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine, na evropskim ili svjetskim takmičenjima, olimpijskim i paraolimpijskim igrama, te drugim domaćim i međunarodnim takmičenjima čiji su rezultati vrednovani. Odluka o izboru »Sportista općine Hadžići« saopćit će se javno na svečanosti koja će se organizovati u povodu 6. marta, Dana općine Hadžići. 

JAVNI POZIV ZA IZBOR SPORTISTE ZA 2021

Javni oglasi: Imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići

2022-01-06

Općinsko vijeće Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići.

Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće Hadžići uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od sedam godina, a mandat teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Rok za podnošenje prijava je osam dana. Prijave sa potrebnim dokumentima slati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići ili preporučenom poštom na adresu: Općina Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići, Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu, Hadželi 114, 71240 Hadžići sa naznakom “Prijava na javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići – ne otvarati”.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratit sekretaru Općinskog vijeća Hadžići na broj telefona 033 745 512. 

 

TEKST JAVNOG OGLASA

OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI

IZJAVA KANDIDATA

Javni oglasi: Javni oglas za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

2021-10-22

Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to: Viši referent-portir u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Viši referent za stambena pitanja i infrastrukturu u Službi za razvoj i stambeno-komunalne poslove, Viši referent za obradu predmeta i otpremu pošte u Službi za prostorno uređenje, urbanizam i građenje. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Tekst javnog oglasa preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta

2021-10-25

Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. Riječ je o neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta, lokacija S4 - k.č. 937/9 površine 1772 m2 upisana u k.o. Hadžići. Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i stana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 11.11.2021. godine u 12:00 sati u uredu 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114). Početna cijena po metru kvadratnom iznosi 140 KM.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

2021-10-25

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu,društvene djelatnosti i zajedničke poslove donosi Odluku o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Tekst Odluke preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići za 2022. i 2023. godinu

2021-10-15

Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za vršenje tehničkih pregleda građevina za 2022. i 2023.godinu na području općine Hadžići, sljedećih struka: arhitektonske, građevinske, elektrotehničke, mašinske, saobraćajne, geodetske, zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu, sanitarne zaštite i veterinarske. Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet (5) godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

 

Više detalja u tekstu Javnog poziva.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja obrtnicima i poduzetnicima

2021-10-11

Općina Hadžići danas je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja obrtnicima i poduzetnicima. Cilj je prikupiti zahtjeve fizičkih lica, obrtnika i poduzetnika za ostvarivanje prava na novčani podsticaj iz sredstava Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu.

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv s ciljem pomoći obrtnicima i poduzetnicima sa područja općine Hadžići u vezi sufinansiranja pokrića troškova nabavke stalnih sredstava i opreme, sirovina i repromaterijala, unaprijeđenja promocije proizvoda i usluga, očuvanja zanatske tradicije i kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih zanatskih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova (provođenja poslovnog plana, nabavke alata i uvođenja novih tehnoloških postupaka, poboljšanja uslova rada u radionici, edukacije i stručnog osposobljavanja uposlenih i izradu reklamnog materijala), veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo, poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo, te ostalim fizičkim licima sa ciljem pokretanja i razvoja vlastitog poslovanja, kako bi se ublažile ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, kao i stvorila nova radna mjesta.

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za pomoć poduzetništvu i obrtu na području općine Hadžići, koju imenuje Općinski načelnik.

Sredstva za dodjelu podsticaja obrtnicima i poduzetnicima su planirana u Budžetu Općine Hadžići za 2021. godinu i iznose 100.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25.10.2021. godine do 16,00 sati.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-09-20

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata i Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 6.5.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata. Lokacija je A21-k.č. 202/25 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.173 m2 upisano u Donji Hadžići. Tekst oglasa preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-09-13

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata i Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 6.5.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata. Lokacija je A13-k.č. 202/29 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 6.079 m2 upisano u Donji Hadžići. Tekst oglasa preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-09-06

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata i Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 6.5.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata. Lokacija je A10-k.č. 202/13 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.273 m2 upisano u Donji Hadžići.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

2021-08-10

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA HADŽIĆI

- Općinski načelnik –

 

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/05) i člana 38.Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“broj:15/09,17/12,10/13 i 14/13-ispravka,11/18 i 1/20),Općinski načelnik

R a s p i s u j e

JAVNI OG L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Higijeničar .................................................................................................jedan (1) izvršilac

 

Opis poslova:

 • Održava svakodnevnu higijenu prostorija koje koriste općinske službe i prostorija mjesnih zajednica;
 • Vrši periodično čišćenje i pranje prozora,tapeta,fotelja,zavjesa,terasa,potkrovlja zgrade;
 • Brine o racionalnom korištenju sredstava za čišćenje uređaja i aparata za čišćenje, a posebno brine o održavanju higijene u određenim prostorijama u toku dana;
 • Stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“broj:49/05) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

 

  • NSS –osnovna škola

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) koje kandidati trebaju dostaviti uz prijavu na Javni oglas :

-svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

-izvod iz matične knjige rođenih

-potvrda ili izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat u posljednje dvije nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,

-izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava BiH.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova higijeničara, kandidat koji bude izabran dostavit će naknadno.

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju kao i druge dokaze o ispunjavanju traženih uslova.Sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova Javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona ili uredbe, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Traženi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ili originali, s tim da predati dokumenti ne podliježu vraćanju. Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

OPĆINA HADŽIĆI

71240 Hadžići

ul. Hadželi br. 114.

s naznakom «Za javni oglas-ne otvaraj».

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-08-02

Na osnovu člana 363 Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 66/13, 100/13), odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (Službeni list FBIH broj: 17/2014), člana 38 stav 1 tačka 2 Statuta Općine Hadžići (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/2009. 17/2012, 10/2013 i 14/2013 ispravka,11/18 i 1/20) i odredaba Odluka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 06.05.2021.godine i 25.02.2021.godine , Općinski načelnik Općine Hadžići raspisuje: 

Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

 

I  U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići (Hadžići, Hadželi br 114) namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNIH OBJEKATA .

 

II

 

Lokacija:A20 - k.č. 202/24 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.503 m2 , upisano u D. Hadžići

 

 1. Vrsta i obim radova: Nova izgradnja.

 

2.Tip gradnje: čvrsti.

 

Tip spratnost: VP3 maksimalne visine 15,00 m,visina poda visokog prizemlja ne može biti veća od 120 cm.

 

Dimnenzije objekta : Maksimalne dimenzije objekta :

27,30 m x 24,90 m.

 

2. Karakter objekata: stalni.

 

3.Namjena objekata: POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNI

 

 

Lokacija:A15- k.č. 202/16 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1.982 m2, upisano u D. Hadžići

 

 1. Vrsta i obim radova: Nova izgradnja.

 

2.Tip gradnje: čvrsti.

 

Tip spratnost: VP3 maksimalne visine 15,00 m,visina poda visokog prizemlja ne može biti veća od 120 cm.

 

Dimnenzije objekta : Maksimalne dimenzije objekta :

36,oo m x 24,10 m-11,20 m.

 

2. Karakter objekata: stalni.

 

3.Namjena objekata: POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNI

 

Prilaz planiranim objektima sa saobraćajnica u vlasništvu Općine Hadžići.

 

Na predmetnom lokalitetu obezbjeđena je komunalna infrastruktura : vodovod, kanalizacija i pristupni putevi .

 

 

 

Tekst oglasa preuzmite OVDJE

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica 2021

2021-07-23

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Hadžići i Humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo, Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Pravo na učešće imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje su otpuštene u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na 2 godine i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Hadžići (Hadželi 114) ili putem web stranice www.hadzici.ba te zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih junica“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 09.08.2021. godine do 16,00 sati.

 

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje

Izjavu preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2021. godini

2021-06-04

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Općine Hadžići, načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2021. godini. Pravo učešća imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE KAO I PRIJAVE APLIKATNATA KOJI SU BILI KORISNICI SREDSTAVA U 2020.GODINI A NISU DOSTAVILI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA DO 31.05.2021. GODINE NEĆE BITI RAZMATRANE.

 

Tekst javnog oglasa preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

2021-06-03

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na subvencioniranje i dodjelu plastenika u sklopu realizacije projekta “Dodjela plastenika putem sufinansiranja na području Općine Hadžići” i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Hadžići i humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo kojim su osigurana sredstva 80% i vlastitog učešća korisnika 20% u cilju osnaživanja korisnika pogođenih koronavirus pandemijom na području općine Hadžići, Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

Pravo učešća u Projektu za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup, a za koje je poželjno da se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika, koju imenuje Općinski načelnik.

Obrasci zahtjeva se mogu podići na info–pultu Općine Hadžići i zajedno sa dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i ispekcijski nadzor soba broj 204.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 18.06.2021. godine.

Potrebna dokumentacija, kriteriji i uslovi su navedeni u dokumentima koje možete preuzeti na linkovima ispod.

Tekst javnog poziva preuzmite ovdje.

Izjavu preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

 

 

 

Javni oglasi: Javna rasprava: Nacrt Plana parcelacije „Mokrine“

2021-05-31

Općinsko vijeće Hadžići je na 6. redovnoj sjednici održanoj 6.5.2021. godine usvojilo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije „Mokrine“ Hadžići te je isti stavljen na javni uvid i javnu raspravu do 8.6.2021. godine. Općinski načelnik obavještava zainteresovane građane i privredne subjekte da javni uvid u Nacrt Plana parcelacije “Mokrine“ Hadžići mogu izvršiti u periodu od 1.6.2021. godine do 8.6.2021.

U prostorijama Multimedijalne sale Hadžići bit će održane i dvije prezentacije Nacrta i to 7.6.2021. godine i 8.6.2021. godine sa početkom u 13.30 sati. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Nacrt dokumenta mogu se upisati na mjestima na kojima se vrši javni uvid ili dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 8.6.2021. godine na adresu Općina Hadžići, Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Hadželi 114 odnosno putem e-maila ohadzici@bih.net.ba . Nacrt će biti izložen na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije „Mokrine“ Hadžići preuzmite ovdje.

Odluku o provođenju Plana parcelacije "Mokrine" Hadžići preuzmite ovdje.

Odluku o usvajanju Plana parcelacije  „Mokrine“ Hadžići preuzmite ovdje.

Nacrt Plana parcelacije „Mokrine“ Hadžići - tekstualni dio - preuzmite ovdje.

Nacrt Plana parcelacije „Mokrine“ Hadžići - urbanističko rješenje - preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javna rasprava: Nacrt Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići

2021-05-31

Općinsko vijeće Hadžići je na 6. redovnoj sjednici održanoj 6.5.2021. godine usvojilo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići te je isti stavljen na javni uvid i javnu raspravu do 8.6.2021. godine. Općinski načelnik obavještava zainteresovane građane i privredne subjekte da javni uvid u Nacrt Plana parcelacije “Brezovača“ Hadžići mogu izvršiti u periodu od 1.6.2021. godine do 8.6.2021.

U prostorijama Multimedijalne sale Hadžići bit će održane i dvije prezentacije Nacrta i to 7.6.2021. godine i 8.6.2021. godine sa početkom u 13.00 sati. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Nacrt dokumenta mogu se upisati na mjestima na kojima se vrši javni uvid ili dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 8.6.2021. godine na adresu Općina Hadžići, Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Hadželi 114 odnosno putem e-maila ohadzici@bih.net.ba . Nacrt će biti izložen na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići preuzmite ovdje.

Odluku o provođenju Plana parcelacije "Brezovača" Hadžići preuzmite ovdje.

Odluku o usvajanju Plana parcelacije stambeno naselje „Brezovača“ Hadžići preuzmite ovdje.

Nacrt Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići - tekstualni dio - preuzmite ovdje.

Nacrt Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići - urbanističko rješenje - preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-05-26

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata te Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 06.05.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-porodajno skladišnih objekata u Privrednoj zoni Hadžići i to

Lokacija A16 k.č. 202/7 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.520 m2 i

Lokacija A17 k.č. 202/28 neizgrađeno građevinsko zemljište povrđine 2.523 m2.

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 11.06.2021. godine u 10:00 sati, u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114).

Tekst oglasa preuzmite ovdje

 

Javni oglasi: Oglas o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu individualne stambene izgradnje

2021-05-20

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata te Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4435/21 od 06.05.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu individualne stambene izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju individualnih stambenih objekata.

· Lokacija 1 – k.č. 349/1 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 365m2 upisano u k.o. Dub.

· Lokacija 2 – k.č. 349/3 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 405m2, upisano u k.o. Dub.

· Lokacija 3 – k.č. 163/3 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 264m2, upisano u k.o. Pazarić.

· Lokacija 4 – k.č. 1270/2 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 628m2, upisano u k.o. Pazarić.

· Lokacija 5 – k.č. 1283/8 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 486m2, upisano u k.o. Tarčin.

· Lokacija 6 – k.č. 1283/12 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 502m2, upisano u k.o. Tarčin.

· Lokacija 7 – k.č. 1724/1 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 358m2, upisano u k.o. Hadžići.

· Lokacija 8 – k.č. 1724/4 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 370m2, upisano u k.o. Hadžići.

· Lokacija 9 – k.č. 1725/2 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 310m2, upisano u k.o. Hadžići.

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 7.6.2021.godine u 12:00 sati u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114).

Tekst oglasa preuzmite ovdje

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-05-17

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata te Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 06.05.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-porodajno skladišnih objekata.

· Lokacija A18 – k.č. 202/15 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.505m2 upisano u Donji Hadžići.

· Lokacija A19 – k.č. 202/26 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.512m2, upisano u Donji Hadžići.

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija za lokaciju A18 će se održati 02.06.2021. godine u 12:00 sati, a za lokaciju A19 u 12:30 sati u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114).

 

Tekst oglasa preuzmite ovdje

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-05-17

Na osnovu pozitivnih zakonskih akata te Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-4434/21 od 06.05.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje.

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-porodajno skladišnih objekata.

· Lokacija A8 – k.č. 202/14 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 3.013m2 upisano u Donji Hadžići.

· Lokacija A9 – k.č. 202/23 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.850m2, upisano u Donji Hadžići.

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 31.5.2021. godine u 12:00 sati u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114).

Tekst oglasa preuzmite ovdje

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-04-04

U svrhu prodaje u Privrednoj zoni Hadžići raspisuje se licitacija, čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići namjenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNIH OBJEKATA

Lokacija 12:- k.č. 202/5 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 9013 m2 k.o. D.Hadžići

Tekst oglasa pročitajte ovdje

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-03-31

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići (Hadžići, Hadželi br.114) namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata. Lokacija A3, A4 i A5 - k.č. 202/19 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.600 m2, k.č.202/18 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2 615 m2 i k.č. 202/17 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2 443 m2, što sve ukupno čini površinu od 7 658m2, upisanu u Donji Hažići.

Oglas preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2021-03-19

U svrhu prodaje raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata. Radi se o lokaciji A11 - k.č. 202/11 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 3.111 m2, upisano u Donji Hadžići.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za prijem osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Hadžići

2021-03-16

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za prijem 15 osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Hadžići na period od jedne godine. Potrebni su svršenici sljedećih fakulteta, odnosno stečena stručna zvanja: Pravni fakultet (1), Ekonomski fakultet (1), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (1), Fakultet političkih nauka-socijalni rad (1), Arhitektonski fakultet (1), informatička struka (2), Fakultet političkih nauka-sigurnosne i mirovne studije (1), Fakultet za javnu upravu (1), nastavnik razredne nastave (2), engleski jezik i književnost (1), komparativna književnost i bibliotekarstvo (1) te magistar geografije (1). Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Prijavni list preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom

2021-03-08

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „MuslimAid“ Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 100 pčelinjih društava sa pčelarskom opremom. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići, Humanitarna organizacija „MuslimAid“ Sarajevo i krajnji korisnik. Svakom korisniku dodjeljuje se 10 pčelinjih društava (pet u 2021. godini, a pet u 2022. godini) sa dodatnom opremom za bavljenje pčelarstvom (košnice sa tri nastavka, satne osnove, matične rešetke, inox vrcaljka i ostali repromaterijal). Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Hadžići koje posjeduju zemljište i parcele za smještaj pčelinjaka.

Pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih pet godina. Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju više od 10 košnica pčela. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika „MuslimAid“ Sarajevo i Općine Hadžići.

Obrasci zahtjeva za prijavu sa pripadajućim izjavama i kućnom listom mogu se preuzeti na info pultu Općine Hadžići ili na web stranici Općine Hadžići. Popunjenu prijavu na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter Sali Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj web stranici Općine Hadžići.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići, kancelarija broj 204, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. Javni poziv ostaje otvoren do 23.03.2021. godine do 16:00 sati.

Tekst javnog poziva sa općim i posebnim uslovima,potrebnom dokumentacijom i uputstvom za prijavu preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Izjavu preuzmite ovdje.

 

 

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 2021. godinu

2021-02-10

Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Hadžići koja su zainteresovana za proljetnu sjetvu, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal, da podnesu zahtjev za dodjelu sjemenskog materijala (krompir, luk, grah, sitna sjemena i mineralna đubriva). Općina će za proljetnu sjetvu pripremiti oko 500 paketa sa sjemenskim materijalom.

Pravo učešća imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Posebno prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili ugovor o zakupu zemljišta. Kriteriji za dodjelu sjemena su iznos primanja po domaćinstvu kao i broj članova domaćinstva. Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići. Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na pultu recepcije Općine Hadžići, na web stranici Općine Hadžići ili u sobi broj 204. Obrazac za prijavu sa pratećom dokumentacijom predati na protokol Općine Hadžići. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Javni oglasi: JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

2021-02-03

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 7. a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 29/18 i 36/19), Općinsko vijeće Hadžići na Trećoj sjednici održanoj dana 28.01.2021.godine, donosi : ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA  ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Tekst javnog oglasa sa uslovima preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE

Pravila za bodovanje kandidata preuzmite OVDJE

 

Javni oglasi: Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Hadžići za 2020. godinu

2021-01-08

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera i sportske ekipe općine Hadžići za 2020. godinu, kao i posebno priznanje pojedincima »Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići«. Nagrada »Sportista općine Hadžići« dodjeljuje se: najuspješnijem sportisti, sportistkinji, sportisti invalid, treneru, ekipi i najperspektivnijim sportistima. Posebno priznanje »Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići« dodjeljuje se dvojici kandidata ili kandidatkinja, koji su svojim radom odnosno rezultatima, doprinjeli razvoju sporta na području naše općine. Izbor najuspješnijih, vrši Komisija za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe, kao i najperspektivnijih sportaša Općine Hadžići za 2020. godinu koju će imenovati Općinski načelnik. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići (www.hadzici.ba), odnosno zaključno sa 31.01.2021. godine do 16:00 sati.

Tekst javnog poziva sa uputstvima za prijavu preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku 2020/2021. godinu

2020-11-11

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku 2020/2021. godinu. Za srednjoškolce je predviđeno 60 stipendija, a za studente 70 stipendija. Visina mjesečne stipendije za učenike srednje škole je 50 KM, a za studente 100 KM. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općini Hadžići www.hadzici.ba, u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijave se podnose u Općini Hadžići – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114. gdje se mogu dobiti i obrasci prijave.

Tekst konkursa sa propisanim uslovima preuzmite ovdje.

Prijavni list preuzmite ovdje.

Odluku o raspisivanju korkursa pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa

2020-09-15

Na osnovu Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Općine Hadžići,Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa, jedan izvršilac.

Tekst javnog oglasa pogledajte ovdje.

 

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2020-09-04

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići (Hadžići, Hadželi br 114) namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNIH OBJEKATA. Lokacija A4: - k.č. 202/11 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.615 m2 k.o. D. Hadžići. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati dana 21.09.2020.godine, sa početkom u 12 časova, u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići. Početna cijena predmeta prodaje iznosi :-Lokacija A4.100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište što za površnu od 2.615 m2 iznosi 261.500,00 KM.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini

2020-09-01

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini. Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« - prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunu prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Javna rasprava: Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić

2020-08-16

Općinsko vijeće Hadžići je na 37. sjednici održanoj 11.08.2020. godine usvojilo zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić te je isti stavljen na javni uvid i javnu raspravu do 26.08.2020. godine.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić pogledajte ovdje.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić pogledajte ovdje

Javni oglasi: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

2020-07-03

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja.

Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe koje su otpuštene u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Vrsta mehanizacije:

- Motokultivator I (Dizel,10 KS, 6 brzina - freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 10 komada, učešće 1.109,27 KM;

- Motokultivator II (Dizel, 7 KS, 4 brzine -freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 15 komada,učešće 891,94 KM;

- Motokopačica (Dizel, 7 KS, 3 brzine - plug brazdač, vadilica krompira), 20 komada, učešće 546,45 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 5 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 5 komada, učešće 173,27 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 7 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 2 komada, učešće 182,18 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 13.07.2020. godine do 16:00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i ispekcijski nadzor, Hadželi 114/II, soba broj 204.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Izjavu preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

 

 

 

 

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020.

2020-06-25

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Hadžići koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20 i 23/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno zaključno sa 06.07.2020. godine do 16:00 sati.

 

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Prijavni Obrazac 1A preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1B preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1C preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu steonih junica

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene steonih junica. Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritet su nezaposlene osobe koje su otpuštene od strane poslodavca kojem je bila zabranjena djelatnost od strane nadležnih organa ili su otpuštene od strane poslodavca čije je poslovanje bilo ugroženo u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Potrebno je imati vlastito poljoprivredno zemljište površine pet dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na dvije godine, adekvatan štalski objekat u blizini stambenog objekta. Pravo na dodjelu steonih junica nemaju osobe koje su u posljednjih tri godine dobile ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede prema evidenciji Općine Hadžići. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475-948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu plastenika

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 30 m2, 50 m2 i 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene plastenika. Pravo na učešće u Projektu za dodjelu plastenika imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koja posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup. Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti osobe, koje već posjeduju plastenik od najmanje 100 m2 ili koja su u ranijem periodu od tri godine ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika, od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih institucija. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475- 948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići

2020-06-05

Načelnik Općine Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o Hadžići.

Javni oglas pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za prijem volontera u 2020. godini

2020-03-20

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hadžići.

Javni poziv pročitajte ovdje.

Prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa

2020-02-06

Na osnovu iskazane potrebe, a u skladu sa važećim zakonskim propisima načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići

2020-01-23

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići.

Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu

2020-01-07

Raspisuje se Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu, kao i posebno priznanje pjedincima “Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići”.

Tekst javnog poziva pročitajte ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

2020-01-06

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih prizanja.

Tekst Javnog poziva pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2020-01-03

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, označeno kao k.č. 937/1 površine 2638 m2 k.o. Hadžići, u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade.

Tekst oglasa pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići

2020-01-15

Upravni odbor Javne ustanove KSIRC Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići. Imenovanje se vrši na period od četiri godine. (15.01.2020.)

Tekst Javnog oglasa pročitajte ovdje.