• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluke OV

Odluke OV: Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići

2021-03-30

Općinsko vijeće Hadžići je na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine donijelo Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići u okolnostima proglašene pandemije COVID-19.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), Općinsko vijeće Hadžići donosi zaključak da se sjednice Općinskog vijeća Hadžići, Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća u narednom periodu dok traje proglašena pandemija mogu održavati i online - elektronskim putem, odnosno putem video linka ili video konferencijskog softvera, a u skladu sa tehnološkim mogućnostima.

Zaključak preuzmite ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu - podrška poljoprivredi

2021-03-30

Odluke OV: Odluka o sječi i pokresivanju satabala

2020-09-02

Općinsko vijeće Hadžići je na 28. redovnoj sjednici održanoj 28. jula 2011. godine donijelo Odluku o sječi i potkresivanju stabala. Odlukom je regulisan postupak sječe i potkresivanja stabala na javnim površinama na području općine Hadžići, na zemljištu u privatnom vlasništvu, izuzetno ako stablo ugrožava život i zdravlje ljudi, instalacije komunalne infrastrukture, te stabilnost objekata.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“. Utvrđuje se Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 15.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Parcelarnog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“. Utvrđuje se Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 31.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Urbanističkog projekta, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području općine Hadžići

2020-01-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa članom 111-113. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove osnovne škole na području općine Hadžići i stavlja na Javnu raspravu do 16.03.2020. godine.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi

2020-02-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići i člana 15. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu, Općinsko vijeće Hadžići, na 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o grbu i zastavi, uslovima i načinu upotrebe grba i zastave Općine Hadžići

2017-06-08

Ovom Odlukom utvrđuju se izgled, sadržaj, likovno - grafičko rješenje i upotreba grba i zastave Općine Hadžići. Izgled grba i zastave Općine Hadžići opisani u članu 1. i 2. Odluke o grbu i zastavi Općine Hadžići, broj: 01/1-023-24/97 od 22.12.1997. godine ostaju nepromijenjeni i kao takvi su preuzeti u ovu Odluku.

Tekst Odluke pročitajte ovdje.