• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Besplatna pravna pomoć

 


U okviru Jedinstvenog organa uprave Općine Hadžići, još od 1999. godine egzistira besplatna pravna pomoć. Izuzev u krivičnim stvarima te veoma složenim predmetima, koji iziskuju obradu duže vrijeme, besplatna pravna pomoć pruža se u oblasti:

 

  • stvarnih, obligacionih, nasljednih, porodičnih, radnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite;
  • upravni, parnični, vanparnični, izvršni i prekršajni postupci.

 

Poslovi pružanja besplatne pravne pomoći, obuhvataju naročito:

 

  • davanje pravnih savjeta;
  • sastavljanje i obrada podnesaka ( zahtjevi, molbe, tužbe, odgovori na tužbe, prijedlozi u vanparničnom i izvršnom postupku, žalbe, prijave, prigovori i sl.)
  • sastavljanje i obrada isprava (ugovori gdje nije potrebna notarska obrada) predstavki i sl.
  • Besplatan pristup pravnoj pomoći mogu ostvariti građani s područja općine Hadžići. Uglavnom oni koji su prema slobodnoj procjeni slabog imovnog stanja te posebno kada je u pitanju zaštita interesa malodobne djece.

 

Besplatnu pravnu pomoć potražite putem telefona  033/475-912. Upiti iz oblasti građanskih stanja (upisi u matične knjige) mogu se slati i na e- mail adresu: opcauprava@hadzici.ba.