• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Osnivanje


Nakon Drugog svjetskog rata na području hadžićke općine djelovala su tri mjesna odbora, Hadžići, Pazarić i Tarčin, a u sastavu Sreza Sarajevo. Tek donošenjem Opšteg zakona o narodnim odborima 19.4.1952. godine uspostavljena je centralna vlast na području čitave opštine, i prvi put čitavo hadžićko područje predstavlja jednu administrativnu cjelinu koja se zove Opština Hadžići. To je bio Opštinski narodni odbor Hadžići koji je imao 33 odbornika. Za prvog predsjednika Narodnog odbora izabran je Samouković Mihajlo „Mika“ iz Hadžića, a za njegovog zamjenika Nizić Ramiz iz Binježeva. Hadžićka Opština je do 1965. godine bila među prvim koja je donijela svoj regulacioni plan, izgradila oko 30 vodovoda, elektrificarala veći dio sela i zaselaka itd.