• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Adresni registar

Online aplikacija adresnog registra služi za uvid u elektronsku bazu podataka svih adresa na teritoriji naše Općine i ima informativnu namjenu. Adresni registar pruža mogućnost lakšeg i bržeg pristupa lokaciji, što je od velikog značaja za službu hitne medicinske pomoći, policiju, civilnu zaštitu, vatrogasce itd. Ova javna karta sadrži: ortofoto snimak, naseljena mjesta (62), ulice, kućne brojeve, katastarske čestice, katastarske općine. Pretragu možete izvršiti po naseljenom mjestu ili ulici i kućnom broju ili već poznatoj katastarskoj čestici i katastarskoj općini.

Spisak naseljenih mjesta: Bare, Beganovi, Binježevo, Budmolići, Buturovići kod Drozgometve, Buturovići kod Osenika, Crepljani, Češće, Čičke, Deovići, Do, Doljani, Donja Bioča, Donja Raštelica, Donji Hadžići, Donji Zovik, Dragovići, Drozgometva, Dub, Dupovci, Duranovići, Ferhatlije, Garovci, Gornja Bioča, Gornja Raštelica, Gornji Zovik, Gradac, Grivići, Grude, Hadžići, Japalaci, Jeleč, Karaosmanovići, Kasatići, Kazina Bara, Korča, Košćan, Kućice, Lihovci, Ljubovčići, Lokve, Luke, Medvjedice, Miševići, Mokrine, Odžak, Orahovica, Osenik, Pazarić, Ramići, Resnik, Sejdanovići, Smucka, Tarčin, Trnčići, Trzanj, Urduk, Ušivak, Vrančići, Vrbanja, Vukovići, Žunovnica.