• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

OPĆINSKO VIJEĆE

SDA

Stranka demokratske akcije

Rizvo Dženan

dzenan_rizvo@hadzici.ba

Ejubović Alma

alma_ejubovic@hadzici.ba

Aida Pehlivan

aida_pehlivan@hadzici.ba

Dajdžić Sedin

sedin_dajdzic@hadzici.ba

Karić Nedžad

nedzad_karic@hadzici.ba

Čorbo Adnan

adnan_corbo@hadzici.ba

Čomor Lejla

lejla_comor@hadzici.ba

Mujić Arnela

arnela.mujic@hadzici.ba

Fišo Muharem

muharem_fiso@hadzici.ba

Dupovac Muhamed

muhamed.dupovac@hadzici.ba

Dželko Zifet

zifet.dzelko@hadzici.ba
NiP

Narod i Pravda

Šehić - Lihovac Anela

anela.sehic_lihovac@hadzici.ba

Čekrlija Elvir

elvir.cekrlija@hadzici.ba

Fatić Vernesa

vernesa.fatic@hadzici.ba

Šarić Bejamil

bejamilsaric@hadzici.ba

Fišo Emina

emina.fiso@hadzici.ba

Socijaldemokratska partija BiH

Dupovac Mirsad

mirsad_dupovac@hadzici.ba

Fatić Minela

minela.fatic@hadzici.ba

Platforma za progres

Bašić Almin

almin.basic@hadzici.ba

Samostalni vijećnici

Salko Japalak

salko_japalak@hadzici.ba

Vatrić Nermin

nermin.vatric@hadzici.ba

Rešidović Lejla

lejla.residovic@hadzici.ba

Redžepovac Amina

amina.redzepovac@hadzici.ba

Mujanović Admir

admir.mujanovic@hadzici.ba

Horman Aldin

aldin.horman@hadzici.ba

Mujo Ibrica

mujo_ibrica@hadzici.ba

Rusmir Sušić

rusmir_susic@hadzici.ba