• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Komisije Općinskog vijeća Hadžići

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIX - KOMISIJA ZA NADZIRANJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA – VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI

2020-05-19
 1. DUPOVAC MIRSAD (SDP) -predsjednik
 2. NIZIĆ ARMIN (SDA) -zamjenik
 3. MASLO JASMINA (BPS) -članica
 4. ĐELKO MERIMA (SDA) -članica
 5. MERVANA MARIĆ (DF) -članica

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVIII - KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

2020-05-19
 1. NEDŽAD KARIĆ (SDA) -predsjednik Komisije
 2. MUJO IBRICA (SBiH) -zamjenik predsjednika Komisije
 3. SALKO GOSTO (BPS) -član
 4. ZLATAN ŠEHIĆ (SBB BiH) -član
 5. ZEHRO MARIĆ (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVII -DRUGOSTEPENI ORGAN ZA ŽALBE

2020-05-19
 1. BOLOBAN RIJAD (SDP) -predsjednik
 2. ALAĐUZ MAHIR (SDA) -član
 3. MUJAJ HALID (BPS) -član
 4. ČOLAK ELVIR (SDA) -član
 5. FATIĆ SEAD (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVI -ZDRAVSTVENI SAVJET

2020-05-19

ĐELILOVIĆ TARIK – predsjednik Zdravstvenog savjeta

KARIŠIK IRMA – zamjenica predsjednika Zdravstvenog savjeta

HORMAN ISMIĆ BELMA – članica

MUHIBIĆ NERMINA – članica

KESER IRMA – članica

KORJENIĆ EMINA – članica

RAMIĆ LEJLA – članica

PAŠKOVAN MIRELA – predstavnica škola sa područja općine Hadžići

KUSTURA MUAMER, dr. vet. med. – predstavnik Veterinarske ambulante Hadžići

KORO IZET – predstavnik Jedinstvenog općinskog organa uprave

BALIĆ ADNAN – predstavnik zdravstvene ustanove OJ Dom zdravlja Hadžići

ĐUDERIJA dr. MURAT – predstavnik Zdravstvenog savjeta ispred JU „Zavod za zaštitu žena i materinstva“ – lokalitet Hadžići

BOZALIJA DŽEVAD – predstavnik mladih

RAMIĆ dr. FIKRET – predstavnik Crvenog križa

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XV -KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA

2020-05-19

1. NIHAD ŠEHIĆ -predsjednik

OMEROVIĆ FIKRETA -zamjenica predsjednika

2. ALDIN RAMIĆ-član

NEDIM DUPOVAC-zamjenik člana

3. NUSRET MERDANOVIĆ-član

ALMIN BAŠIĆ-zamjenik člana

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIV – KOMISIJA ZA SPORT I MLADE

2020-05-19
 1. MUŠANOVIĆ MIRZA (SDA) -predsjednik
 2. BIRDŽO ALDIJANA (DF) -zamjenica predsjednika
 3. ČORBO ADNAN (SDA) -član
 4. ALTOKA MELIHA (SBiH) -članica
 5. HORMAN ARMEN (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIII – KOMISIJA ZA MEĐUOPĆINSKU SARADNJU

2020-05-19
 1. BAJRAKTAREVIĆ MUBERA (SBB) -predsjednica
 2. PROHA ADNAN (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. KAZIĆ IRMA (BPS) -članica
 4. KABULOVIĆ MERISA (SDA) -članica
 5. ČAJIĆ SABINA (DF) -članica

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XII – KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I OPĆINSKA PRIZNANJA

2020-05-19
 1. TELAREVIĆ MIRSAD (SBiH) -predsjednik
 2. KALEM ADI (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. ZAHIROVIĆ MAHIR (SBB) -član
 4. LIHOVAC HASAN (SDA) -član
 5. ČOMOR ADNAN (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XI – ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

2020-05-19
 1. MEHMEDIĆ BELMA (BPS) -predsjednica
 2. DAJDŽIĆ SEDIN (SDA) -zamjenik
 3. SELIMOVIĆ SMERALDINA (DF) -članica
 4. SADIKOVIĆ AISA (SDA) -članica
 5. BEČIROVIĆ MALIK (SBB) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: X – KOMISIJA ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

2020-05-19
 1. JAPALAK SALKO (SDA) -predsjednik
 2. KORO SEAD (SDP) -zamjenik predsjednika
 3. TUFO KEMAL (SBIH) -član
 4. MUHIBIĆ ADMIR (SDA) -član
 5. ČOMOR EDIN (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: IX – KOMISIJA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

2020-05-19
 1. KADIĆ ZIJO (SBB) -predsjednik
 2. FIŠO MUHAREM (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. SELIMOVIĆ ADIL (BPS) -član
 4. DUPOVAC NERMIN (SDA) -član
 5. KATKIĆ ADEM (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VIII – KOMISIJA ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BORACA, RVI I PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

2020-05-19
 1. MARIĆ ZEHRO (SDA) -predsjednik
 2. DŽELKO ZIFET (SBiH) -zamjenik predsjednika
 3. TUFO EKREM (SDA) -član
 4. REIZBEGOVIĆ REFIK (SDA) -član
 5. BEGANOVIĆ HUSEIN (DF) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VII – KOMISIJA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

2020-05-19
 1. MAID ĐELILOVIĆ (DF) -predsjednik
 2. ČOMOR LEJLA (SDA) -zamjenica predsjednika
 3. BEČIĆ SEJAD (BPS) -član
 4. SAKIĆ MIDHAT (SDA) -član
 5. NUKICA BELMA (SDP) -članica

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VI – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

2020-05-19
 1. EJUBOVIĆ ALMA (SDA) -predsjednica
 2. KORJENIĆ EDIN (BPS) -zamjenik predsjednice
 3. NIZIĆ AZRA (SDA) -članica
 4. MRKONJA DŽEJLANA (SDA) -članica
 5. MUJIĆ VEDAD (SBiH) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: V – KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

2020-05-19
 1. OMEROVIĆ AJLA (DF) -predsjednica
 2. MIRVIĆ AIDA (SDA) -zamjenica predsjednice
 3. OMEROVIĆ ARMINA (SBiH) -članica
 4. MURATOVIĆ DAHIJA ERVINA (SDA) -članica
 5. ZULOVIĆ IFETA (SDP) -članica

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: IV – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

2020-05-19
 1. ČOVIĆ MUHAMED (SDA) -predsjednik
 2. HUJIĆ AHMED (BPS) -zamjenik predsjednika
 3. KONJHODŽIĆ MALIK (SDA) -član
 4. HUJIĆ AJLA (SDA) -članica
 5. BANDIĆ MEVLIDA (DF) -članica

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: III – KOMISIJE ZA PREDSTAVKE, PRIJEDLOGE I PRITUŽBE

2020-05-19
 1. HUJIĆ EJUB (BPS) -predsjednica
 2. BOLOBAN RIJAD (SDP) -zamjenik
 3. PEHLIVAN KEMAL (DF) -član
 4. ČARDAKOVIĆ RIFET (SBiH) -član
 5. SUBAŠIĆ ESAD (SDA) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: II - KOMISIJA ZA BUDŽET , FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

2020-05-19
 1. DUVNJAK JUNUZ (SDA) -predsjednik
 2. DUPOVAC MIRSAD (SDP) -zamjenik
 3. SEJDOVIĆ NAMIK (SDA) -član
 4. VATRIĆ MINELA (SBB) -članica
 5. MUHIBIĆ ALDAN (SDA) - član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: I - KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

2020-05-19
 1. TUFO MIRSAD (SDA) -predsjednik
 2. ISUFI ARBEN (SBB) - zamjenik predsjednika
 3. ALAĐUZ VAHID (SDA) -član
 4. BANDIĆ DURAN (SBiH) -član
 5. MASLO HALID (SDA) -član