• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javne nabavke

Javne nabavke: Plan javnih nabavki za 2022. godinu

2022-02-03

Plan javnih nabavki za 2022. godinu sačinjen je na osnovu Budžeta Općina Hadžići za 2022. godinu koji je usvojen na 11. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 30.12.2021. godine.

Izvod iz Plana javnih nabavki možete pogledati OVDJE

Plan javnih nabavki 2022- DOPUNA

Plan javnih nabavki 2022 - DOPUNA DVA

Plan javnih nabavki 2022 - DOPUNA TRI

Plan javnih nabavki 2022 - DOPUNA ČETIRI

Javne nabavke: Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini period – 04.08. 2021. godine do 31.08. 2021. godine

2021-09-01

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini za period – 04.08. 2021. godine do 31.08. 2021. godine možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini period – 28.02. 2021. godine do 03.08. 2021. godine

2021-09-01

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini za period – 28.02. 2021. godine do 03.08. 2021. godine možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini period – 01.01. 2021. godine do 28.02. 2021. godine

2021-09-01

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2021. godini za period – 01.01. 2021. godine do 28.02. 2021. godine možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Izvod iz Plana javnih nabavki za 2021. godinu

2021-08-25

Izvod iz Plana javnih nabavki za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Javne nabavke: Izvod Plana javnih nabavki za 2020. godinu - DOPUNA

2020-12-15

Izvod Plana javnih nabavki za 2020. godinu - DOPUNA.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Paketi za socijalno ugrožene – Općina Hadžići

2020-05-19

Pokreće se postupak javne nabavke, putem pregovaračkog postupka javne nabavke, bez objave obavještenja o nabavci, za hitnu nabavku 1.354 paketa sa prehrambenim i ostalim artiklima za socijalno ugrožene porodice na području općine Hadžići, u cilju daljeg ublažavanja negativnih posljedica pojave koronavirusa (COVID-19) na području BiH, u svemu prema Nabavnom zahtjevu Službe za boračko invalidsku zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići.

Odluku i poziv pogledajte ovdje.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Zaštitna oprema – Općina Hadžići – Policijska stanica Hadžići – VD Tarčin

2020-03-20

Pokreće se postupak javne nabavke putem pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za hitnu nabavku zaštitne opreme-1000 komada zaštitnih maski, neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19) za potrebe Općine Hadžići, Policijske stanice Hadžići i Vatrogasnog društva Tarčin. Predmetna nabavka finansirat će se iz budžetskih sredstava Općine Hadžići. (20.03.2020.)

 

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Zaštitna oprema – JU “Dom zdravlja KS” – OJ Hadžići

2020-03-20

Pokreće se postupak javne nabavke putem pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za hitnu nabavku zaštitne opreme neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19) za potrebe JU “Dom zdravlja KS” – OJ Hadžići u svemu prema iskazanim potrebama u molbi imenovane javne ustanove od 18.03.2020. godine koja čini prilog ove Odluke.

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o prihvatu povoljne ponude – Agricom – Sadni materijal

2020-04-14

Prihvata se kao povoljna ponuda „AGRICOM“ D.O.O. SARAJEVO br. 11/04/20, od 11.04. 2020. godine, za nabavku sadnog materijala – sjemenskog luka, sjemenskih kesica /mrkve, salate, blitve, krastavca, peršuna i tikvica/, graška i buranije, za potrebe pomoći socijalno ugroženim porodicama na podrućju Općine Hadžići, zbog ublažavanja štetnih posljedica aktuelne pandemije koronavirusa.

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o prihvatu povoljne ponude – Agromarket Murta – Krompir Agria

2020-04-14

Prihvata se kao povoljna ponuda – predračun „AGROMARKET MURTA“ D.O.O. ILIDŽA br. 19/2020, od 13.04. 2020. godine, prispjela putem elektronske pošte, za nabavku sadnog materijala – 3.750 kg sjemenskog krompira – „Agria“, za potrebe pomoći socijalno ugroženim porodicama na podrućju općine Hadžići, zbog ublažavanja štetnih posljedica aktuelne pandemije koronavirusa. (14.04.2020.)

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o prihvatu povoljne ponude –OD Korjenić – Priprema zemljišta za sadnju

2020-04-16

Prihvata se kao povoljna ponuda O.D. „KORJENIĆ“ Hadžići br. 08-11-8-2617-1/20, od 15.04. 2020. godine, za nabavku radova - radova na pripremi zemljišta za sadnju /oranje i frejzanje/, ukupne površine 65 duluma, na lokalitetu Miševići, Općina Hadžići, zbog dodjele istog socijalno ugroženim porodicama na podrućju općine Hadžići, radi sadnje poljoprivrednih proizvoda /povrća/, u cilju ublažavanja štetnih posljedica aktuelne pandemije koronavirusa.

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o finansiranju nabavke i prihvatu povoljne ponude – Zaštitna oprema – „Al Hana“ –JU Dom zdravlja KS

2020-03-11

Odobrava se finansiranje nabavke zaštitne opreme za jednokratnu upotrebu, za potrebe JU „Dom zdravlja KS“ – OJ Hadžići, radi provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vezanih za pojavu novog koronavirusa na području BiH, u iznosu od 3.521,60 KM. Prihvata se kao povoljna ponuda – faktura PZU „Al Hana“ Sarajevo – ogranak „Al Hana Lor“ sa sjedištem u Sarajevu, ul. Gandijeva br. 8., br. 152/20, od 09.03. 2020. godine, za nabavku zaštitne opreme za jednokratnu upotrebu, za potrebe JU „Dom zdravlja KS“ – OJ Hadžići, radi provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vezanih za pojavu novog koronavirusa na području BiH, sa ukupno iskazanom cijenom od 3.521,60 KM.

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – Agricom – Sjemenski luk i sitna sjemena povrća

2020-04-29

Prihvata se kao povoljna ponuda „AGRICOM“ D.O.O. SARAJEVO br. DO0000057, od 28.04. 2020. godine, pristigla u pregovaračkom postupku javne nabavke, bez obavještenja o nabavci, iskazana za hitnu nabavku sjemenskog luka i drugih sitnih sjemena povrća, za potrebe pomoći socijalno ugroženom stanovništvu općine Hadžići i ublažavanja štetnih posljedica, tokom trajanja aktuelne pojave koronavirusa (COVID-19).

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – Agromarket Murta – Sjemenski krompir

2020-04-29

Prihvata se kao povoljna ponuda „AGROMARKET MURTA“ D.O.O. ILIDŽA br. 31/2020, od 28.04. 2020. godine, pristigle u pregovaračkom postupku javne nabavke, bez obavještenja o nabavci, iskazana za hitnu nabavku sjemenskog krompira za potrebe pomoći socijalno ugroženom stanovništvu općine Hadžići i ublažavanja štetnih posljedica, tokom trajanja aktuelne pojave koronavirusa (COVID-19).

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – TR „Casper 2“ Hadžići – Zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju za potrebe Općine Hadžići

2020-04-01

Prihvata se kao povoljna ponuda TR „CASPER 2“ HADŽIĆI br. 3741/20, od 31.03. 2020. godine, iskazana za hitnu nabavku zaštitne opreme - dodatnu nabavku zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju, neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19), za potrebe Općine Hadžići.

Odluku možete pogledati ovdje.

 

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – Besser – Zaštitna oprema za potrebe JU Dom zdravlja KS

2020-03-20

Prihvata se kao povoljna ponuda „BESSER“ D.O.O. SARAJEVO br. BE2/PON/85, od 27.03. 2020. godine, iskazana za hitnu nabavku zaštitne opreme, neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19), za potrebe JU „Dom zdravlja KS“ - OJ Hadžići.

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – Hasky Sport – Zaštitne maske

2020-03-20

Prihvata se kao povoljna ponuda „HASKY SPORT“ D.O.O. TRAVNIK br. 0008/20, od 20.03. 2020. godine, iskazana za nabavku 1.000 komada zaštitnih maski, za potrebe Općine Hadžići i krajnjih korisnika, neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19). (20.03.2020.)

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – SEOS – Nabavka zaštitne opreme za JU Dom zdravlja KS i Općinu Hadžići

2020-03-31

Prihvata se kao povoljna ponuda „SEOS“ D.O.O. PAZARIĆ br. 20-010-000131, od 26.03. 2020. godine, pristigle u pregovaračkom postupku javne nabavke, bez obavještenja o nabavci, iskazana za hitnu nabavku zaštitne opreme neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave „Corona virusa“ (COVID-19), za potrebe JU „Dom Zdravlja KS“ i Općine Hadžići. (31.03.2020).

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o finansiranju – MDD Merhamet OO Hadžići – Prehrambeni artikli

2020-03-24

Općinski načelnik u postupanju po zahtjevu/molbi MDD Merhamet OO Hadžići donosi Odluku o finansiranju. U postupku pružanja pomoći socijalo ugroženim porodicama na području općine Hadžići, za vrijeme trajanja koronavirusa (COVID-19), a u cilju ublažavanja štetnih posljedica odobrava se MDD Merhamet OO Hadžići finansijska pomoć u iznosu od 11.000,00 KM na ime nabavke prehrambenih artikala.

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- Zaštitna oprema za ukop umrlih osoba – MIZ Sarajevo

2020-04-07

Pokreće se postupak javne nabavke, putem pregovaračkog postupka javne nabavke, bez objave obavještenja o nabavci, za hitnu nabavku zaštitne opreme – prema Zahtjevu za nabavku zaštitne opreme od strane MIZ Sarajevo, imama općine Hadžići. (07.04.2020.)

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- Zaštitna oprema za ukop umrlih osoba

2020-04-07

Pokreće se postupak javne nabavke, putem pregovaračkog postupka javne nabavke, bez objave obavještenja o nabavci, za hitnu nabavku zaštitne opreme-radi provođenja preventivnih mjera prilikom obavljanja ukopa umrlih osoba.

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Odluka o izboru povoljne ponude – SEOS - zaštitna oprema

2020-03-31

Prihavata se kao povoljna ponuda „SEOS“ D.O.O. PAZARIĆ br. 20-010-000131, od 26.03. 2020. godine, pristigle u pregovaračkom postupku javne nabavke, bez obavještenja o nabavci, iskazana za hitnu nabavku zaštitne opreme neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19), za potrebe JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ i Općine Hadžići.(31.03.2020.).

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju

2020-03-26

Pokreće se postupak javne nabavke putem pregovaračkog postupka javne nabavke, bez objave obavještenja o nabavci, za hitnu nabavku zaštitne opreme-dodatnu nabavku zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanja posljedica pojave koronavirusa (COVID-19) za potrebe Općine Hadžići. (26.03.2020.)

Odluku možete pogledati ovdje.

Javne nabavke: Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu

2019-12-26

Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu sačinjen je na osnovu Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu, koji je usvojen na 31. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 26.12.2019. godine.

Plan možete pogledati ovdje.

Izvod Plana javnih nabavki za 2020. godinu - Dopuna.