• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest: Javni uvid u nacrte planova parcelacije za stambena naselja Tarčin, Tarčin 5, Vilovac 1, Lokve 2 i Dragovići 1

Na osnovu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, načelnik Općine Hadžići obavještava građane i privredne subjekte sa područja općine Hadžići da se organizuje uvid u Nacrt Plana parcelacije „ Stambeno naselje Tarčin 5“, Nacrt Plana parcelacije "Stambeno naselje Vilovac 1", Nacrt Plana parcelacije "Stambeno naselje Lokve II", Nacrt Plana parcelacije "Stambeno naselje Dragovići 1" i Nacrt Plana parcelacije "Stambeno naselje Tarčin" u periodu od 12.6.2024. godine do 21.6.2024. godine. Prezentacije ovih planskih dokumenata bit će upriličene u dva termina 20.6.2024. godine i 21.6.2024. godine sa početkom u 13.00 sati u sali Općinskog vijeća Hadžići.

Primjedbe, mišljenja i prijedloge na nacrte dokumenata mogu se upisati na mjestima na kojima se vrši javni uvid ili dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 21.6.2024. godine na adresu Općina Hadžići, Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Hadželi 114, Hadžići ili putem e-maila: ohadzici@bih.net.ba.

Nacrt će biti izložen na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje Tarčin preuzmite OVDJE.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje Tarčin 5 preuzmite OVDJE.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje Vilovac 1 preuzmite OVDJE.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje Lokve II preuzmite OVDJE.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje Dragovići 1 preuzmite OVDJE.