• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Važno: Javni uvid u Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići!

Pozivamo građane i pravna lica sa sjedištem na području općine Hadžići da se uključe u postupak Javnog uvida u Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići kako bismo zajedničkim djelovanjem poduzeli aktivnosti na zaštiti i realizaciji zajedničkog interesa. Razvoj Općine Hadžići i stvaranje uslova za kvalitetniji život je zajednički interes svih njenih stanovnika.

Javni uvid traje do 30.04.2024. godine i u tom periodu se mogu dostaviti primjedbe, prijedlozi i sugestije na protokol Općine Hadžići ili putem email-a: urbanizam@hadzici.ba, a uvid u grafički dio plana se izvršiti u Službi za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići ili na linku ispod.

Skupština Kantona Sarajevo je na 14. sjednici održanoj 26.02.2024. godine donijela Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići. Ovim planom se utvrđuje namjena površina za urbano područje Hadžići koje obuhvata dijelove MZ Hadžići, MZ Žunovnica, MZ Binježevo i MZ Donji Hadžići.

Utvrđenim nacrtom urbano područje Hadžići smanjeno je za približno 1064,85 ha i podijeljeno na zone u kojima preovladava šumsko i poljoprivredno zemljište.

Ovakav Urbanistički plan je nepovoljan, neprihvatljiv i štetan za razvoj Općine Hadžići. Cijela naselja su planirana kao poljoprivredno , odnosno šumsko zemljište na kojem gradnja nije dozvoljena. Razvoj privrede, individualnog i kolektivnog stanovanja, turizma, savremene saobraćajne infrastrukture je potpuno zanemaren.

Usvajanjem ovakvog plana od strane Skupštine KS mogućnost razvoja Općine Hadžići će se svesti na najmanju moguću mjeru, a stanovništvo neće moći ishodovati ni odobrenje za građenje stambenog objekta za područja koja su sada izgrađena kao stambena naselja.

Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići pogledajte na linkovima ispod:

Prikaz 1

Prikaz 2

Prikaz 3

Prikaz 4