• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izvještaj o radu Općine Hadžići za 2022. godinu

Izvještaj o radu Općine Hadžići za 2022. godinu razmatran je i usvojen na 21. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 16. februara 2023. godine. Izvještaj je svojevrsna sublimacija rada općinskih službi za upravu koje u okviru prava i dužnosti izvršavaju zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, prate stanje u upravnim oblastima za koje su formirane, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštene, pripremaju odluke i opće akte, te obavljaju i druge poslove iz okvira svoje nadležnosti.

Kompletan Izvještaj možete pogledati OVDJE.