• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Općini Hadžići

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i Statuta Općine Hadžići, Općinski načelnik donosi Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Općini Hadžići. Pavilnikom se uređuje način internog prijavljivanja korupcije, postupanje po zaprimljenim prijavama, zaštita osoba koja prijavljuju korupciju i druga pitanja koja se odnose na interno prijavljivanje i zaštitu prijavitelja u Općini Hadžići. Cilj pravilnika je sprječavanje korupcije putem uspostavljanja efikasnog sistema prijavljivanja i promovisanja organizacione kulture koja ne toleriše korupciju i druge nepravilnosti u radu. Svaka osoba koje ima saznanje, opravdanu sumnju ili materijalne dokaze o postojanju korupcije, ima pravo da podnese internu prijavu. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 033 475 969 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

Tekst Pravilnika preuzmite OVDJE.

Obrazac za prijavu korupcije preuzmite OVDJE.