• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona u oblasti prostornog uređenja, urbanizma i građenja: sprovodi utvrđenu politiku i stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana, analizira, inicira i rješava u upravnim stvarima; priprema i donosi rješenja u prvostepenom postupku; izdaje urbanističke saglasnosti; vrši poslove obračuna naknade sredstava po osnovu pogodnosti (renta) i troškova pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta; vrši izdavanje odobrenja za građenje, odobrenje za upotrebnu dozvolu i druga rješenja u skladu sa zakonom; vrši pružanje pravne pomoći u oblasti za koju je obrazovana; vrši poslove iz oblasti korištenja javnih površina; vrši poslove iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta; inicira, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti prostornog uređenja i planiranja; vrši izradu i ažuriranje jedinstvenog prostornog informacionog sistema i određivanje naziva ulica i kućnih brojeva; uspostavlja i održava adresni registar i registar prostornih jedinica (dalje RPJ) za cijelo područje općine; priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblast za koje je obrazovana za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Pomoćnik načelnika: Neira Abazović

Telefon:033/475-934

urbanizam@hadzici.ba