• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba kabineta općinskog načelnika

 


Opis poslova

Vrši poslove informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu, vrši održavanje službene web stranice Općine Hadžići kao i drugih platformi internet socijalnih mreža (You Tube, Facebook, Instagram isl.) poslove javnog obavještavanja o aktivnostima Općinskog organa uprave Općine, vrši poslove odnosa sa javnošću, ostvaruje međuopćinsku saradnju te komunikaciju sa mladima i stvara povoljan ambijent za jače uključivanje u rješavanju njihovih problema i upravlja projektnim ciklusima u oblasti mladih, prikuplja inicijalne materijale i prijedloge za izradu projektnih prijedloga Općine Hadžići, izrađuje aplikacije po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine, provodi aktivnosti projektnog ciklusa za projekte i programe koji se finansiraju iz fondova i sredstava Europske unije, kao i u aktivnosti vezanih za koordinaciju međunarodnih i domaćih te javnih i privatnih davatelja finansijskih sredstava za projekte i programe u kojima sudjeluje Općina, obavlja poslove protokola; obavlja upravne poslove koji su u nadležnosti Općinskog načelnika; vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih akata Općinskog načelnika; vrši poslove koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva.

Telefon:033/475-957

kabinet@hadzici.ba 

ohadzici@bih.net.ba