• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Uređenje puta u Gornjim Selimovićima

U Mjesnoj zajednici Drozgometva trenutno se izvode radovi uređenja puta u naselju Gornji Selimovići.

Na dužini od 660 metara JKP “Komunalac” Hadžići raskresuje i nasipa makadamski put, a najveći uspon u dužini od 150 metara se betonira.

Radovima je obuhvaćena i izrada odvodnog kanala oborinskih voda. Projekat finansira Općina Hadžići.