• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Okončan projekat rekonstrukcije puta u Kasatićima dužine 995 metara

Završena je sanacija i rekonstrukcija puta u naselju Kasatići. Asfaltirana je saobraćajnica dužine 995 metara, širine od tri do četiri metra, kao i kraka puta u dužini od 280 metara širine tri metra sa potpornim zidovima.

Izgrađen je i glavni fekalni kolektor sa pojedinačnim priključcima za sve stambene objekte te je riješena odvodnja oborinskih voda. Radove je finasirala Direkcija za ceste KS i Općina Hadžići. Izvođač radova je bio konzorcij Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i MGBH d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju KS.

Radove na izgradnji fekalnog kolektora sa priključcima za stambene objekte izvelo je preduzeće JKP “Komunalac” Hadžići.