• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Sanacija i asfaltiranje puta Stublovi-Bare

Radnici preduzeća „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak trenutno izvode pripremne radove za asfaltiranje dionice puta Stublovi-Bare dužine 820 metara, širine saobraćajnice 4,50 i 3,50 m. Prema riječima izvođača, pomenuta dionica će se asfaltirati tokom iduće sedmice.

Trasa puta je nasuta i uvaljana, postavljaju se ivičnjaci. Prethodno je JKP „Komunalac“ Hadžići na ovoj dionici postavio kanalizacionu i vodvodnu mrežu, a danas su završavali poslove izrade pojedinačnih vodnih priključaka za stambene objekte.

U konačnici stanovnici naselja Bare, ali i posjetitelji popularnog hadžićkog izletišta Stublovi dobijaju kvalitetnu putnu komunikaciju. Radove finansira Općina Hadžići sa 152.800 KM, a nadzor nad izvođenjem vrši „Smajić Inženjering“ d.o.o Goražde.