• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Počelo asfaltiranje puta Mlavica-Vilovačka ulica

Radnici preduzeća HP Investing iz Mostara polažu prvi sloj asfalta na putu Mlavica-Vilovačka ulica u Tarčinu. Saobraćajnica je duga 500 metara, a širina kolovozne trake iznosit će 3,5 metara sa pripadajućim bankinama.

Projekat finansiraju Općina Hadžići i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. U trup puta je postavljeno 400 metara oborinske kanalizacije i 200 metara kamenog nasipa.

Prošle godine, na početnom dijelu, od ulaza sa M-17, izgrađen je potporni AB zid sa mostom.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.