• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Intenzivirana gradnja puta Mlavica-Vilovačka ulica

Radovi na rekonstrukciji i sanaciji puta Mlavica-Vilovačka ulica u Tarčinu izvode se punim intenzitetom. Gradi se saobraćajnica dužine 500 metara koja će prema informacijama koje smo dobili iz preduzeća HP Investing Mostar biti završena početkom augusta.

Postavljeno je 400 metara oborinske kanalizacije i 200 metara kamenog nasipa. Još prošle godine, na početnom dijelu, od ulaza sa M-17, izgrađen je potporni AB zid sa mostom.

Širina predviđene asfaltne kolovozne trake iznosit će 3,5 metara sa pripadajućim bankinama. Projekat finansiraju Općina Hadžići i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.