• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Na devet lokacija postavljena 241 LED svjetiljka

Na osnovu saglasnosti Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općina Hadžići je okončala poslove proširenja i rekonstrukcije javne rasvjete na devet lokacija.

Projekat je obuhvatao postavljanje pet novih tipova LED svjetiljki i zamjenu postojećih živinih sijalica sa LED CORN sijalicama na 241 rasvjetnom tijelu.

1. Hadželi, na potezu od kružnog toka do izlaza na M-17, postavljeno 58 LED svjetiljki;

2. Binježevo, izlaz Industrijske zone, postavljeno 6 LED svjetiljki;

3. Binježevo, od M-17 do željezničkog mosta, postavljeno 4 LED svjetiljke;

4. Pazarić, naselje Trnčići, postavljno 15 LED svjetiljki;

5. Tarčin-Gornja Raštelica (pristupni put i selo), postavljeno 36 LED svjetiljki;

6. Tarčin-Suhodol od podvožnjaka, postavljeno 13 LED svjetiljki;

7. Tarčin, od slastičarne do groblja, postavljeno 10 LED svjetiljki;

8. Pazarić, centar, postavljena 91 LED svjetiljka;

9. Naselje Vrbanja, postavljeno 8 LED svjetiljki;

Pored navedenih lokacija izvršena je intervencija na 10 pojedinačnih rasvjetnih tijela te je rekonstruisana rasvjeta u centralnom parku Meram-Konya. Radove je izvelo preduzeće SES d.o.o. Sarajevo.

Važno je napomenuti da je javna rasvjeta u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, tačnije Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.