• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Infrastrukturni radovi u Privrednoj zoni Hadžići

Radovi infrastrukturnog uređenja Privredne zone Hadžići u punom su jeku. Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići trenutno završava 360 metara dugu unutrašnju saobraćajnicu sa obostranim pješačkim stazama.

Završena je prva faza asfaltiranja 2200 metara kvadratnih nosivim i završnim slojem, dok će se vrlo brzo pristupiti i polaganju habajućeg sloja asfalta.

Prethodno je regulisana oborinska i fekalna kanalizacija, kao i izvodi za priključenje na gasnu instalaciju.

Položene su cijevi za provlačenje kablova ulične rasvjete. Ove radove finansiraju Ministarstvo privrede KS i Općina Hadžići, a u 2021. godini za ovu namjenu utrošit će se 300.000 KM.