• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Završen fekalni kolektor Crepljani-Kasatići-Žunovnica

Polaganjem završnih 497 metara kanalizacionih cijevi DN 300 u centralnom dijelu naselja Kasatići, preduzeće JKP „Komunalac“ Hadžići okončalo je višegodišnji projekat izgradnje glavnog fekalnog kolektora Crepljani-Kasatići-Žunovnica ukupne dužine 3070 metara.

Također, završen je dobar dio posla na izgradnji sekundarnih krakova fekalne kanalizacije u Kasatićima sa pojedinačnim priključcima za stambene objekte. U konačnici, kanalizacionim sistemom bit će pokrivena dva kraka dužina 500 metara i 380 metara.

Trenutno na terenu ekipe „Komunalca“ izvode završne radove regulacije potoka koji protiće kroz Kasatiće na dužini od oko 700 metara.

Na ovaj način stambeni objekti i imanja bit će zaštićena od eventualnih poplava. U toku je sanacija i rekonstrukcija puta u naselju koja podrazumjeva asfaltiranje saobraćajnice duge 995 metara.