• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Nove količine pitke vode u sistemu “Krupa”

Radi osiguranja kontinuiteta vodosnabdijevanja pitkom vodom građana Hadžića, Lokava, Crepljana i Kasatića, Općina Hadžići je u aktuelnoj građevinskoj sezoni investirala blizu 200.000 KM u projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema “Krupa” i uvođenja novih količina vode.

Izvođač radova je preduzeće JKP “Komunalac” Hadžići. Radnike smo danas zatekli u izvođenju vrlo zahtjevnih poslova na nepristupačnom terenu. Na dužini od 200 metara polaže se cjevovod koji će od bušotine do sabirnog rezerovara RZ “Zovik” dopremiti novih 5,5 litara pitke vode po sekundi.

Odatle će se gravitacionim putem snabdijevati sistem “Krupa”, a potisnim cjevovodom dopremit će se dodatne količine vode za sistem “Ljubovača-Lokve-Kasatići”.

Paralelno sa ovim poslovima vrši se zamjena starih azbestnih cijevi na preostalom dijelu trase vodovodnog sistema „Krupa“. Prošle godine položeno je 780 metara, a ove godine 150 metara. Polažu se ekološki prihvatljive i za zdravlje ljudi sigurne PEHD RC cijevi.