• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Rekonstrukcija puta u Kasatićima

Sanacija i rekonstrukcija puta u naselju Kasatići koja podrazumjeva asfaltiranje saobraćajnice duge 995 metara, širine od tri do četiri metra, kao i kraka puta u dužini od 280 metara širine tri metra sa potpornim zidovima, nastavljena je i u ovoj građevinskj sezoni. Do sada je urađeno 375 metara.

Izgrađen je glavni fekalni kolektor sa pojedinačnim priključcima za sve stambene objekte te je riješena odvodnja oborinskih voda. U toku su radovi na završetku preostalog dijela.

Radove finasira Direkcija za ceste KS i Općina Hadžići. Izvođač je konzorcij Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i MGBH d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS. Radove na izgradnji fekalnog kolektora sa priključcima za stambene objekte izvelo je preduzeće JKP “Komunalac” Hadžići.