• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Infrastrukturni radovi u ulici XII Hercegovačke brigade

U ulici XII Hercegovačke brigade u Hadžićima trenutno se izvode radovi polaganja kanalizacione mreže u dužini 880 metara (DN 300) te polaganja oborinske kanalizacije u trupu puta u dužini od 540 metara.

Planirana je i rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini 520 metara prečnika DN 90 mm i DN 100 mm te polaganje gasne mreže. Po okončanju ovih poslova pristupit će se asfaltiranju puta.

Investitor je Općina Hadžići, a radove izvodi JKP “Komunalac” Hadžići.