• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Mutna voda sa izvorišta Krupa stvar prošlosti

Hadžićani su već naučili šta ih čeka nakon svake obilnije višednevne kiše– zamućenje vode, prokuhavanje te odlazak u trgovine po flaširanu vodu. Višegodišnji je to problem kraškog izvorišta Krupa s kojeg se pitkom vodom snabdijeva većina stanovništa naše lokalne zajednice.

Općina Hadžići, JKP Komunalac Hadžići i inžinjeri preduzeća “ER project” iz Sarajeva pronašli su rješenje u vidu uspostavljanja telekomunikacijskog sistema upravljanja i nadzora postojećih pumpnih stanica i rezerovara u sistemu Krupa - Lokve – Hadžići.

Izgrađeni vodni objekti koji čine ovaj sistem su rezervoar i pumpna stanica “Zovik 1”, pumpna stanica “Zovik” i “HIB 1”, pumpna stanica i rezervoar “Lokve 1”, rezerovar “Lokve” te pumpna stanica “Jeleč”.

Pored automatizacije, osiguran je fleksibilan režim rada svih pumpnih agregata u sistemu. Preduzeće “Komunalac” sada u vlastitim prostorijama ima uvid u stanje svih pumpnih agregata u realnom vremenu.

Ugrađeni su mjerači mutnoće (turbidimetri) na dvije lokacije. Podaci turbidimetra služe za automatsko zatvaranje pojedinih segmenata vodovodne mreže putem elektromotornih zatvarača.

Turbidimetar u pumpnoj stanici “Jeleč” kontinuirano mjerni nivo zamućenosti vode i daje signale predalarma i alarma. U slučaju predalarma, “Komunalac” ima mogućnost da prekine tok vode ili da aktivira bilo koji drugi pumpni agregat u uvezanom sistemu. U slučaju alarma, signal se šalje direktno na zatvarač da prekine tok vode. Sve te informacije “Komunalac” ima u realnom vremenu.

Općina Hadžići je u ovaj projekat uložila 70.000,00 KM, a radove na terenu izvodi preduzeće “Elcom” iz Tuzle.