• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izgradnja fekalnog kolektora Donji Hadžići, Ušivak, Musići i Bjelotine

U Mjesnoj zajednici Donji Hadžići trenutno se izvode radovi izgradnje fekalnog kolektora za naselja Donji Hadžići, Ušivak, Musići i Bjelotine. U konačnici bit će izgrađeno 1900 metara kanalizacionog sistema koji će otpadne vode iz navedenih naselja dovesti do glavnog fekalnog kolektora koji prolazi kroz Industrijsku zonu Hadžići.

U naseljima Donji Hadžići, Ušivak, Musići i Bjelotine, živi približno 1500 stanovnika, a javni i individualni objekti su uglavnom priključeni na septičke jame, direktno priključeni na otvorene kanale koji se nalaze duž saobraćajnica ili pak na manje dionice neuvezanog kanalizacionog sistema.

Ovakvo stanje na terenu prouzrokovalo je da se otpadne vode infiltracijom kroz podzemlje nađu i u uzorcima vode koja se koristi za piće, a šteta koja se pričinjava prirodi je mnogo veća.

Realizacijom projekta Mjesna zajednica Donji Hadžići će trajno riješiti problem odvodnje otpadnih voda, a propisno izgrađen jedinstveni sistem odvodnje i pročišćavanja očuvat će okoliš i zdravlje čovjeka.

Izgradnju fekalnog kolektora za naselja Donji Hadžići, Ušivak, Musići i Bjelotine finansiraju Vlada Kantona Sarajevo (410.000 KM) i Općina Hadžići (90.000KM). Radove izvodi JKP „Komunalac“ Hadžići.