• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

MZ Drozgometva: Sanacija i asfaltiranje puteva

Na inicijativu rukovodstva Mjesne zajednice Drozgometva i njenih građana Općina Hadžići je pokrenula i okončala projekat sanacije i asfaltiranja tri kraka puta, ukupne dužine 700 metara.

Radove je izvelo preduzeće JKP „Komunalac“ Hadžići, a utrošeno je 120.000 KM.