• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Gradi se novi rezervoar Brečak kapaciteta 100m3

Poboljšanje vodosnabdijevanja i uvođenje novih količina pitke vode u sistem koji održava JKP „Komunalac“ Hadžići jedan je od najviših prioriteta Općine Hadžići.

S tim u vezi pokrenuta je izgradnja novog rezervoara Brečak kapaciteta 100m3 u Mjesnoj zajednici Pazarić. Uporedo sa gradnjom rezervoara vrši se rekonstrukcija dovodnog AC cjevovoda i izgradnja distributivnog cjevovoda sa sanacijom kapitaže.

Radove izvodi preduzeće "Bujice" d.o.o. Konjic. Ovaj projekat finansiraju Vlada Kantona Sarajevo (310.000 KM) i Općina Hadžići (90.000 KM). Radovi će se izvoditi u periodu 2024-2026. Vodu sa Brečka koristit će 184 objekata uključujući i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.