• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Završeno uređenje glavnog ulaza u JU OŠ “6. mart” Hadžići

Postavljanjem samosvjetlećih slova radnici preduzeća Inter-Com d.o.o iz Zenice završili su uređenje glavnog ulaza u Javnu ustanovu Osnovna škola “6.mart” Hadžići. Ovi radovi izvode se u sklopu realizacije projekta poboljšanja energetske efikasnosti kojeg finansiraju Općina Hadžići i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Između ostalog projekat obuhvata zamjenu starog salonitnog krova, postavljanje toplotne fasade i zamjenu vanjske stolarije. Radovi koštaju 510.000 KM. Općina Hadžići ni ovaj put nije propustila priliku da inicira ili finansira sve projekte koji se odnose na poboljšanje uslova rada u našim obrazovno-odgojnim ustanovama.