• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

MZ Drozgometva: Ugradnja mobilijara na sportskom igralištu

Povoljne vremenske uslove na izmaku građevinske sezone 2022 preduzeće Flex Invest d.o.o. iskoristilo je da ugradi dječiji mobilijar na sportskom igralištu koje se gradi u ulici Drozgometva na broju 76.

Projekat sa 330.000 KM finansira Općina Hadžići. U konačnici građani će dobiti sportski teren dimenzija 40x20 metara, dječije igralište sa mobilijarom, šadrvan sa klupama i stolovima.

Prostor će se prema projektu hortikulturno oplemeniti niskim rastinjem i crnogoricom, a dječije igralište sjenolikim drvećem.