• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Tarčin: Rekonstrukcija puta za Kapuču

Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u naselju Kapuča u Tarčinu, odvija se prema predviđenom planu. Trenutno je završeno 550 metara saobraćajnice širine tri metra, a u narednoj sedmici bit će završeni krakovi prema Šahićima i Dajdžićima.

Asfaltira se ukupno 970 metara. Prethodno je u trup puta položen fekalni kolektor i sistem za odvodnju oborinskih voda. Završena je rekonstrukcija kraka Stara pruga dužine 450 metara.

Radove izvodi konzorcij Music Company d.o.o Hadžići i Demus d.o.o. Sarajevo. Projekat finansira Općina Hadžići sa 246.000 KM.