• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Rekonstrukcija Džamijske ulice u završnoj fazi

Rekonstrukcija najuže gradske jezgre u Hadžićima, Džamijska ulica, u završnoj je fazi. Zamijenjene su stare azbestne vodovodne cijevi sa ekološki prihvatljivim i dotrajala kanalizaciona mreža.

Uređeni su, asfaltirani i ocrtani krakovi sa parking površinama. Postavljene su klupe za sjedenje.

Radove vrijedne 467.697,45 KM finansira Općina Hadžići, a izvodi JKP “Komunalac” Hadžići.