• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Asfaltiran put u Vrančićima

Izgradnja i rehabilitacija putne infrastrukture na području općine Hadžići u građevinskoj sezoni 2022 u punom je zamahu. Asfaltiran je lokalni put u naselju Vrančići, Mjesna zajednica Drozgometva, dužine 288 metara.

Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metra. Odvodnja oborinskih voda riješena je kanalima-rigolima i drenažnim cijevima. Radove je izvelo preduzeće JKP “Komunalac” d.o.o. Hadžići, a finansirala Općina Hadžići sa 58.500 KM.