• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Infrastrukturni radovi u Džamijskoj ulici u Hadžićima

Rekonstrukcija najuže gradske jezgre u Hadžićima, Džamijska ulica, odvija se predviđenom dinamikom. Zamijenjene su stare azbestne vodovodne cijevi sa ekološki prihvatljivim i dotrajala kanalizaciona mreža.

Veći dio krakova sa parking površinama je uređen, asfaltiran i ocrtan horizontalnom saobraćajnom signalizacijom. Postavljene su klupe za sjedenje.

Radovi su u toku. Radove vrijedne 467.697,45 KM finansira Općina Hadžići, a izvodi JKP “Komunalac” Hadžići.