• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

MZ Tarčin: Asfaltirana dva kraka puta u naselju Mlavica

Pored osnovnih djelatnosti održavanja i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Hadžići preduzeću JKP “Komunalac” Hadžići lokalna zajednica povjerila je i druge važne poslove, a tiču se rekonstrukcije i rehabilitacije lokalnih puteva.

Povjerene poslove “Komunalac” obavlja kvalitetno. Nakon sanacije i asfaltiranja saobraćajnice koja spaja ulicu “6. mart” sa ulicom XII hercegovačke brigade u Hadžićima te sanacije saobraćajnice u naselju Kućice, asfaltirana su i dva kraka puta u naselju Mlavica (MZ Tarčin) ukupne dužine 365 metara sa širinom asfaltne kolovozne trake od tri metra.

Navedene poslove rekonstrukcije putne infrastrukture Općina Hadžići je finansirala sa 138.469,50 KM.