• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Džamijska ulica uskoro u novom ruhu

Zamjenom starih azbestnih vodovodnih cijevi sa ekološki prihvatljivim i zamjenom dotrajale kanalizacione mreže počela je rehabilitacija Džamijske ulice u Hadžićima.

S obzirom na to da se radi o najužoj gradskoj jezgri sa velikom frekvencijom vozila, a posebno pješaka, molimo građane da u narednom periodu budu dodatno strpljivi.

Rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže i asfaltiranje sa svim krakovima i parking površinama izvest će JKP “Komunalac” Hadžići. Radove vrijedne 467.697,45 KM finansira Općina Hadžići.