• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

 Rekonstruisan spoj ulica “6. mart” i XII hercegovačke brigade

U programu ljetnog održavanja puteva na području općine Hadžići ove godine našala se putna komunikacija koja spaja ulicu “6.mart” sa ulicom XII hercegovačke brigade u Hadžićima.

Poslove rekonstrukcije i asfsaltiranja u proteklih nekoliko dana okončali su radnici preduezeća JKP “Komunalac“ Hadžići. Na ovoj dionici nalaze se dva izuzetno važna objekata, Policijska stanica Hadžići i Dom zdravlja Hadžići. Radove je finansirala Općina Hadžići.