• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Infrastrukturni radovi u naselju Dragovići

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići otvorilo je radove rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Dragovići.

Rekonstrukcija vodovodnog sistema obuhvata polaganje cijevi DN 110mm PEHD u dužini 670 metara sa izlazima za kućne vodovodne priključke.

Izvođenje kanalizacione mreže u lokalnoj saobraćajnici DN 250mm radi se na dužini 715 metara sa izvodima za kućne kanalizacione priključke u dužini od 280 metara.

Po okončanju ovih radova pristupit će se asfaltiranju puta u naselju Dragovići.