• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići: Izabrano 17 novih volontera

Po završenom Javnom pozivu za prijem volontera na određeno vrijeme na period od jedne godine izabrani su sljedeći kandidati koji će u Općini Hadžići obavljati volonterski rad u periodu od 01.05.2020.godine do 30.04.2021.godine:

Alić Amina, Arslan Lejla, Beganović Aldina, Drina Aida, Fejzić Amila, Imamović Vedada, Jelešković Amina, Kahriman Ramović Halima, Kalem Jasmina, Karamujić Mina, Koro Belma, Lihovac Nerma, Masleša Alka, Masleša Mirnes, Rahimić Nejra, Subašić Anel i Subašić Hamza.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o volonterskom radu o čemu će kandidati naknadno biti obavješteni. Kandidati koji su aplicirali na Javni poziv a nisu izabrani na listu uspješnih kandidata u skladu sa članom 14. Pravilnika nakon oglašavanja liste mogu u roku od osam dana od dana oglašavanja izjaviti prigovor Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku.