• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići: Budžet uvećan za 3,6 miliona KM

Pod predsjedvanjem Almina Bašića i uz prisustvo 24 vijećnika danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Na dnevnom redu je bilo 15 tačaka.

Većinom glasova usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu ili rebalans budžeta. Izvršena je korekcija poreznih i neporeznih prihoda, višak prihoda te korekcija tekućih i kapitalnih potpora od Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo. Budžet je uvećan za 3.650.000,00 KM, tako da on za 2024. godinu iznosi 21.350.000,00 KM.

Vijećnicima je prezentovana i informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za prva tri mjeseca tekuće godine.U tom periodu ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 7.567.100,77 KM što predstavlja 42,75% planiranih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni prihodi su veći za 2,71%.

Većinom glasova usvojen je Plan aktivnosti Općinske izborne komisije Hadžići u pripremi i provođenju Lokalnih izbora 6. oktobra 2024. godine.

 

 

 

 

 

 

Vijećnici su svojim glasovima dali saglasnost za potpisivanje Sporazuma o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne brigade. Radi se o uspostavi zajedničke profesionalne vatrogasne brigade za općine Hadžići, Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i Trnovo.

 

Većinom glasova usvojene su odluke o usvajanju i provođenju panova parcelacije za stambena naselja Tarčin, Dragovići i Lokve II Pazarić.

 

Vijeće je usvojilo izvještaj o radu i poslovanju za 2023. godinu i plan poslovanja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2024. godinu. Sučeljavanjem prihoda i rashoda utvrđeni poslovni rezultat je gubitak u iznosu 209.706,10 KM dok je u istom periodu 2022. godine rezultat bio gubitak u iznosu 80.499,07 KM.

 

Ostvareni rezultat je direktna posljedica inflatornih kretanja u toku 2023. godine što se naročito odnosi na povećanja cijena vodovodnog i građevinskog materijala, zatim goriva,energenata i rezervnih dijelova, a tako i svih usluga posebno za održavanje vozila, opreme i radnih mašina, bankarskih usluga i sl.

 

Cijene usluga koje pruža Preduzeće nisu mogle biti povećane zbog prethodno preuzetih obaveza po sporazumima sa Osnivačem i zbog ograničenja Zakona o javnim nabavkama BiH, a nadležnost nad korekcijom cijena komunalnih usluga ima Općinsko vijeće Hadžići.

 

Inflacija se posebno odrazila na standard svih građana a tako i na standard radnika Preduzeća gdje su plate radnika već duže vremena nepromijenjene i konstantna prijetnja je odlazak stručnih i kvalifikovanih radnika zbog niskih primanja u odnosu na životni standard.

Zbog ovih razloga izvršena je korekcija u platama koja nije dovoljna da ublaži posljedice inflacije i sve su veći pritisci Sindikalne organizacije za daljnjim povećanjima.