• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest o zabrani spaljivanja korova i niskog ratsinja

Obavještavamo građane općine Hadžići da je na snazi naredba Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo broj: 08-40-423-2/20 od 18.03.2020. godine kojom se STROGO ZABRANJUJE SVIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SPALJIVANJE KOROVA, SUHE TRAVE I NISKOG RASTINJA. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će prema prekršiocima ove naredbe preduzimati zakonom propisane mjere.

Upozoravamo stanovništvo, pravna lica i druge subjekte na zabranu upotrebe nekontrolisane vatre na otvorenom prostoru, posebno u blizini lakozapaljivih materijala, šumskih područja, rizičnih područja zagađenim minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima, trasa dalekovoda, infrastrukturnih objekata, komunalnih uređaja i drugih objekata. Svi odgovorni subjekti (vlasnici privatnih i državnih šuma i šumskog zemljišta, vlasnici putnih, pružnih i elektro-energetskih objekata i pojaseva, vlasnici i korisnici građevina i prostora) dužni su preduzimati preventivne i druge mjere zaštite od požara.

Takođe, građane obavještavamo da ukoliko primjete požar na bilo kojem području Općine Hadžići, da zbog blagovremene intervencije, odmah obavijeste:

Zajedničku profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kantona Sarajevo na telefon 123 ili

Vatrogasno društvo „Tarčin“ na telefon 033/418-882 ili

Operativni centar Službe za civilnu zaštiti i mjesne zajednice općine Hadžići na telefon 033/421-400 u toku radnog vremena, a van radnog vremena operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo, na telefon 121.