• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Hadžići

Upravni odbor Javne ustanove„Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Hadžići objavljuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Hadžići. Direktor se imenuje na mandatni period od četiri godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se putem preporučene pošte u zatvorenoj koverti na adresu, JU KSIRC Hadžići, ulica „6. mart“ br. 21, 71240 Hadžići sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora – NE OTVARATI“.

Tekst Javnog konkursa sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.