• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Licitacija: Prodaja građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta, lokacija S5- k.č. 935/18 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1206 m2, upisana u k.o.Hadžići.

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i stana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 22.04.2024. godine u 12:00 sati u zgradi Općine Hadžići (Hadželi 114), soba208.

Početna cijena po metru kvadratnom iznosi 140 KM.

Tekst oglasa preuzmite OVDJE.