• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići je na 29. redovnoj sjednici održanoj u subotu, 30.03.2024.godine, usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-31.12.2023.godine. Budžetom Općine Hadžići za 2023. godinu utvrđen je ukupan nivo raspoloživih sredstava u iznosu od 18.460.889,04 KM, od toga porezni prihodi iznose 9.056.605,30 KM ili 49,06 %, neporezni prihodi iznose 3.085.333,37 KM ili 16,71 %, tekući grantovi iznose 129.000,00 KM ili 0,70 %, kapitalni grantovi iznose 1.518.265,68 KM ili 8,22 %. Kapitalni primici su ostvareni u iznosu od 694.450,00 KM ili 3,76 % dok je iz prethodne godine prenijeto 3.977.234,69 KM ili 21,54 %.

Uz izvještaj, usvojen je i završni račun budžeta Općine za proteklu godinu. Vijeće je podržalo odluke o produženju važnosti prosječne konačne građevinske cijene po 1m² korisne površine na području općine Hadžići, baznu cijenu za određivanje naknade za uređenje zemljišta i visinu naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rentu.

Sjednicom je predsjedavao Almin Bašić uz prisustvo 26 vijećnika.