• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglas o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu individualne stambene izgradnje

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju individualnih stambenih objekata. Na predmetnim lokalitetima obezbjeđena je potrebna infrastruktura. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 15.04.2024.godine u 12:00 sati u zgradi Općine Hadžići (Hadželi 114/II), soba broj 208.

Tekst javnog oglasa sa detaljima preuzmite OVDJE.